04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ett CO2-fritt Sverige kräver enorma mängder elektricitet

SSAB tänker producera fossilfritt stål och LKAB planerar att leverera CO2-fria järnmalmspellets. I båda fallen genom att ersätta kol med vätgas.

För att producera denna vätgas på ett miljövänligt sätt krävs oerhörda mängder elektricitet. Bara LKAB kommer att behöva flera gånger mer el än vad hela parken av förnybar energi idag producerar.

Sedan kommer vi att behöva vätgas till transporter och kanske även för att tillverka CO2-neutral »elektro-diesel« för vanliga förbränningsmotorer.

Elen skall inte bara räcka för att producera all denna vätgas. Den behövs även för att hålla igång övrig industri och resten av samhället. Vi kommer att få fler el-bilar, folk förväntas åka mer tåg och det finns till och med eldrivna flygplan.

Det rimliga vore att låta kärnkraft och vattenkraft stå för basproduktionen av el i landet. Det vi behöver för att allt skall fungera.

Sedan kan el från sol och vind användas för att producera så mycket el som möjligt för vätgasproduktion. Vilket i så fall är ett utmärkt sätt att lagra energi från dessa väderkänsliga källor.

För övrigt kommer sol och vind inte att räcka för att producera all den el som krävs för storskalig vätgasproduktion. Det kommer även att krävas kärnkraft.

Problemet är att vi håller på att avveckla den svenska kärnkraften.

Men vi får väl se hur det blir med den saken. Svenska folket kommer knappast att börja duscha kallt bara för att göra miljöpartisterna glada. Nya fabriker, tunnelbanelinjer och bostadsområden behöver också el.

I SR Ekots lördagsintervju nämnde Vattenfalls VD Anna Borg modulära kärnkraftsreaktorer som en framtida möjlighet. Små, fabrikstillverkade, idiotsäkra modulära enheter som kan installeras i mindre anläggningar.

Fördelen med dessa är att tekniken finns klar och att de är snabba att bygga. Vilket låter som en utmärkt lösning fram till dess att torium-reaktorer och kanske fusion löser våra energiproblem för överskådlig framtid.

Vatten, kärnkraft och förnybar energi kan ge oss ett miljövänligt, högteknologiskt, elektrifierat samhälle. Med god och säker tillgång till el kan vi kanske få se Bromma som ett center för el-flyg i Norden; Maglev-tåg av japansk modell som tar oss mellan storstäderna på någon timma; fartyg, lokaltåg, bussar och lastbilar som drivs med vätgas; ett effektivare och renare jordbruk. Och vi skulle kunna exportera el (och vätgas) till våra grannländer.

Men det gäller att ta saker i rätt ordning. Först måste vi garantera den el-produktion som är nödvändig för att allt skall fungera. Det bör ske med kärnkraft i botten, med ett stabilt ständigt flöde.

På det läggs vatten som, utöver att vara en del av basproduktionen, kan användas för att snabbt reglera energiproduktionen efter det för tillfället aktuella behovet.

Sedan toppar vi med väderberoende förnybara energikällor – som kan få sälja så mycket el de bara orkar till produktion av vätgas.

Vore inte det ett rimligt förhållningssätt?

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna