06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det finns för många viktigpettrar

Vi måste befinna oss högt på Maslows behovstrappa – med tanke på allt esoteriskt trams som pågår. Fast ibland blir vi påminda om verkligheten, vilket vi då hanterar genom att hamstra toalettpapper.

Varje ny politiskt korrekt teori är ett gyllene tillfälle för byråkratin att utöka sin verksamhet. Vilket leder till ett lager av tjänstemän som inte tillför kärnverksamheten något av konkret värde. Tvärtom avleder de uppmärksamhet från sådant som är viktigt, kostar skattepengar och orsakar onödig administration.

Detta gäller inte bara inom politik och förvaltning. Näringslivet är på väg att invaderas av olika politiskt trendriktiga mellanchefer som varken tillför något vad gäller kundnytta eller verksamhet. Men som drar in verksamheten i diskutabla projekt som inte sällan alienerar så väl många kunder som andra medarbetare.

Lägg till det en hel värld av organisationer som lever på skattebetalarnas pengar, för att driva sådant som politiken anser ideologiskt lämpligt. Det är en bransch bestående av människor som insett att man kan få en bra lön och en personlig plattform genom att driva frågor som passar politikens expansiva agenda.

Denna nya klass av viktigpettrar tycks ständigt växa, på alla fronter. Det är så att det närmast har uppstått en konkurrenssituation dem emellan. Vilket i sin tur driver uppfinningsrikedomen. Det finns ständigt nya frågor att driva och mjölka ekonomiskt. Någon annan betalar.

Man kan fråga sig hur långt det kan gå. Hur stor del av offentlig och privat verksamhet är tänkt att ägnas åt icke systemviktig ideologiproduktion? Hur mycket av skattebetalarnas pengar har man egentligen tänkt sig pressa in i NGO:er som ständigt finner nya frågor att driva?

Man kan också fråga sig med vilket demokratisk mandat man försöker omskola folket på skattebetalarnas, aktieägarnas och kundernas bekostnad. Med vilken rätt kollektivansluter man alla medborgare, medarbetare, företag och kunder till projekt med en eller annan ideologisk inriktning, vilken inte omfattas av alla?

Politik bör bedrivas på den politiska arenan, efter demokratiska spelregler. Vill man ha det på ett visst sätt – då får man framföra sin sak i vederbörlig ordning och sedan söka folkets stöd för den i allmänna val. Det medför i och för sig också en del problem. Men det sker ändå inför öppen ridå, inte i smyg.

Viktigpettrarna får se upp. Till slut tröttnar folk på att bli tillsagda vad de förväntas tycka. Inte minst när detta finansieras med våra egna skattepengar. Dyker det då upp en lämplig symbolfråga (som EU-konstitutionen och Brexit) eller en bullrig outsiderkandidat (Trump) kan det visa sig att folket är högst osentimentalt vad gäller att ge överheten en läxa.

Inget tyder dock på någon sådan insikt.

/ HAX

Två intressanta, relaterade artiklar:
• The Next Decade Could Be Even Worse »
• Hur flockdjuren skapar sitt medvetande »

Vad händer nu?

Senaste artiklarna