02252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Individens rättigheter och pandemin

Utrullningen av en aldrig tidigare skådad övervakningsstat har kommit att sammanfalla i tiden med att Sverige driver vidare mot en lockdown, med inskränka fri- och rättigheter.

Allt är just nu jobbigt som det är, utan att man behöver ha någon som kikar över ens axel. Vetskap eller misstanke om övervakning hämmar det demokratiska samtalet och skapar jobbig stämning. Speciellt som moderna övervakningsverktyg i det rådande läget faktiskt kan komma att användas.

Vi får verkligen hoppas att våra politiker är kloka och omdömesgilla människor som aldrig skulle falla för den frestelse detta medför. Med i det närmaste total kontroll kan politiken göra i princip vad den vill.

Jag säger inte att något sådant kommer att ske. Jag vill bara påpeka möjligheten att det räcker med att någon är omdömeslös eller bara har en dålig dag på jobbet för att de nya verktyg som rullas ut skall råka missbrukas. Inkompetens och missriktad välvilja är förmodligen större problem i sammanhanget än ond vilja.

De befogenheter regeringen får med den nya Covid-19-lagen är mycket långtgående. Och Hallengren kan vänta upp till en månad med att förelägga riksdagen beslut som skall bekräftas. Vilket i sammanhanget kan vara en lång tid.

En sak man bör tänka igenom innan är vad som händer om delar av befolkningen inte är samarbetsvillig. Då kommer till exempel ett mötesförbud inte längre bara att handla om att begränsa smitta, utan även om att hindra mer eller mindre välgrundade protester. Det är en helt annan sak. Och det kan lätt leda till en eskalerande konflikt, vilket vi ser tecken på i andra länder.

Att rubba maktbalansen i ett demokratiskt samhälle är knepiga saker. Plötsligt kan oväntade och oönskade konsekvenser uppstå där man minst kunde ana det. Det är vad som händer när man petar i dynamiska system.

Små förändringar kan leda till stora konsekvenser, över tipping points. På så sätt kan till exempel försök till ökad kontroll leda till större kaos. Speciellt om makten ligger hos människor som inte verkar vara speciellt bra på det de gör.

Just nu skiftar politikens kontinentalplattor på ett intressant sätt. Vem som är för eller emot en lockdown eller ansiktsmasker går tvärs igenom traditionella konfliktlinjer. Vilket också leder till att en komplicerad väv av sammanfallande intressen förändras. Gamla allianser knakar i fogarna och nya skapas.

Jag väljer att betrakta skådespelet med nyfiket intresse och en del oro. Det är inte var dag man får se påtagliga samhälleliga förändringar och grundläggande rättigheter som inskränks framför ens ögon.

Jag har ett visst hopp att när detta till slut har blåst över – då kommer det att finnas motivation för att städa i systemet.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna