11262020Huvudnyheter:

Den bräckliga svenska demokratin

Demokrati är ett övergripande värde. Som den kommer till uttryck i den representativa, parlamentariska demokratin – med principen en person en röst, är den en manifestation av tanken om allas lika rättigheter. Vilket är en bra [...]

Hur skall vi ha det med framtiden?

Allt förändras hela tiden. Vi människor ogillar förändring, som ju medför ett visst mått av osäkerhet och krav på engagemang. Ibland gör vi icke-optimala val, bara för att slippa anpassa oss till något nytt. Men vi kommer inte undan [...]

Allt är medias fel!

Söndagens partiledardebatt stärker mig i min uppfattning att Big Media blivit ett demokratiskt problem. Det är inte media som skall bestämma vad som får diskuteras i Sverige. I en partiledardebatt bör deltagarna få tala om vad de [...]

Vad är ett rättvist skattesystem?

Innan man diskuterar hur inkomster beskattas kan det vara på sin plats att se hur de uppkommer. I denna text handlar det om inkomster som förvärvats på ett ärligt sätt, i frivillig interaktion mellan samtyckande parter. Detta är värt [...]

Var tror folk att pengar kommer ifrån?

För något år sedan hade SVT Uppdrag Granskning ett reportage från en mindre ort med en hel del invandrare. Man intervjuade en kvinna som kommit som flykting. Hon berättade om när hon plötsligt insåg att de pengar hon själv fick från [...]

Den decentraliserade federala staten – ett alternativ?

Att leva i ett samhälle där politiken bara bestämmer lite kan vara rätt uthärdligt även om landet leds av en regering som man ogillar. Att leva i ett samhälle där politiken styr allt mer av mänsklig verksamhet, ägnar sig åt micro [...]

Europa under belägring

Jag påpekade i början av corona-krisen att det är en sak att införa något slags undantagstillstånd – men en helt annan sak att rulla tillbaka det. Runt om i Europa ser vi just nu hur smittotalen ökar och restriktioner åter [...]

Vi behöver lära oss att leva med internet

Varje gång informationen tar ett kliv framåt förändras vårt samhälle och våra liv. För snart 600 år sedan utvecklade Gutenberg boktryckarkonsten. Plötsligt blev information tillgänglig för en bredare allmänhet – och för [...]

Det finns inget att förstå

Vi lever i det slumpmässiga utfallet av extremt komplexa, interagerande processer. Och politik är att fatta omöjliga beslut utifrån otillräcklig information i ett oöverskådligt system. Vanligtvis leder politiska beslut som sådana [...]

Kampen mellan gott och ont

Att vara snäll och empatisk är goda karaktärsdrag. Men för den sakens skull behöver man inte vara enfaldig, godtrogen och omdömeslös. Svensk kriminalpolitik har i allt väsentligt formats av människor som ser även förövare som [...]