04132021Huvudnyheter:

Länge leve liberalismen

Christian Engström berättar om att de rebelliska fp-kvinnorna funderar på att överge sitt motstånd mot FRA-lagen. Anledningen är enligt DN och Svd att regeringen överväger en specialdomstol. Det finns ingen annan väg är: Riv upp, gör [...]

En författningsdomstol är en bra början

Opassande tar upp frågan om  Sverige behöver en författningsdomstol.  Sverige har inte ett yttersta skydd för medborgarna om politikerna stiftar lagar som bryter mot grundlagarna. Effekten blir att de som är missnöjda med lagar eller [...]

FRA lagen möjlig därför att partierna förlorat känselspröten

FRA debatten har av naturliga skäl fokuserat på effekterna av lagen.  Många lysande och briljanta inlägga har gjorts. Några som kan nämnas i mängden är:  Mark Klamberg, Henrik Alexandersson, Oscar Schwarz, Per Ankersjö, Magnus Andersson, [...]

Staten kontrollerade 296 brev förra året

Centerpartisten Johan Linander kommenterar den årliga skrivelsen om kontroll av postförsändelser. Han meddelar att 296 postförsändelser öppnades. Misstanken var i samtliga fall att de innehöll alkohol eller tobak.  En försvinnande [...]

Inte någons ledamot

Man kan fråga vems ledamot Göran Petterson är i riksdagen?  I vart fall inte yttrande- och tryckfrihetens riddare. Dessutom verkar den moderate riksdagsmannen ha problem med överslagsberäkningar. När man läser denne mans blogg om hoppets [...]

Vägra koppla in FRA-lagen

Heder åt den kvinnliga sextetten av folkpartikvinnor som vill riva upp FRA-lagen, enligt Aftonbladet.  Agneta Berliner, Solveig Hellqvist, Cecilia Wikström, Camilla Lindberg, Birgitta Ohlsson och Maria Lunqvist-Brömster  är namn att lägga [...]

Avspärrat mot folket

Så var det dagen för riksmötets högtidliga öppnande.  Den stora dagen för riksdagen var det inte. En maratonmanifestation inleddes nästan samtidigt på Sergels torg. Den var för yttrandefrihet och mot FRA-lagen. Ganska många människor [...]

Nyttig amerikansk blogg för FRA motståndare

I FRA debattens kölvatten pratas det mycket om vad som sker i USA på underrättelseområdet. En blogg som beskriver det är FAS (Federation of American Scientists). Bland många intressanta bloggposter kan nämnas en om att senaten antagit [...]

Dags att börja använda Brasklapp i riksdagen?

Hur övertalar du dina meningsmotståndare?  I den ena polen finns en scen ur filmen ”Gudfadern”. Där använder sig en av huvudrollsinnehavarna av metoden att lägga ett hästhuvud i motpartens säng. Det får önskad effekt. De [...]

Diktaturens mjölkkor

En gång i tiden talade Olof Palme om diktaturens kreatur. Inte hade jag en aning om vi skulle få se det uttrycket utvecklat. Nu ska vi om man får tro Carl Bildt mölka dessa kreatur också. Som foder tillhandahåller vi nyproducerat ensilage [...]