04132021Huvudnyheter:

Kommentarer till inflytandelistan

Hänt i Värmdö Bloggens lista på mest inflytelserika vållar alltid reaktioner. En av dessa rör oppositionsrådet Lars Bryntesson. Några läsare anser att han har större inflytande än plats 13 på listan. Bloggens bedömning är att [...]

The loosers takes it all

Hänt i Värmdö Hur mycket får de fast arvoderade politikerna kosta i Värmdö kommun? Bloggen är av den uppfattningen att de borde räcka med ett kommunalråd för majoriteten och en något mindre tjänstgöringsgrad för oppositionen. [...]

Ändrad profil

Hänt i Värmdö Bloggens skribent har i och med den 31 januari 2010 lämnat samtliga sina uppdrag för VärmdöCentern. Dock finns han kvar i ledningsgruppen för Barn med särskilda behov, Bibas, som är en beredning tillsatt av Värmdös [...]

Värmdös 25 mest inflytelserika, uppdaterad och reviderad utgåva för början av 2011

Bloggen publicerar listan på de mest inflytelserika människorna med anknytning till Värmdö. Listan avser läget just nu och kommer fortlöpande att uppdateras. 1. (ny på listan) Swedbank, huvudlångivare till Värmdö kommun. Totalt [...]

Andra bloggar om Mårtensson

Hänt i Värmdö Bloggkollegan Jan Dolk skriver ett blogginlägg, länk som ger ett erkännande åt denna bloggs verksamhet med fokus på Värmdö. Bloggen tackar för de värmande orden och publicerar inlägget i sin helhet: ”Man behöver [...]

GOTT NYTT ÅR!

önskar MÅRTENSSON

Rapport över det som inte fungerar i Värmdö

Hänt i Värmdö Andra medier: NVP, NVP, NVP

Reflektioner kring gårdagens lista över de 25 mest inflytelserika

Listan över de 25 mest inflytelserika i Värmdö har roligt nog kommenterats och diskuterats. Genom kloka synpunkter har de rättats och reviderats. Bloggaren och kristdemokraten Jan Dolk verkar både nöjd och misslöjd med listan, länk. Han [...]

Värmdös 25 mest inflytelserika, uppdaterad och reviderad utgåva

Bloggen publicerar listan på de mest inflytelserika människorna med anknytning till Värmdö. Listan avser läget just nu och kommer fortlöpande att uppdateras. 1. Magnus Hedenfalk, 66 år kommundirektör. Mycket stark ställning i Värmdö [...]

Legal möjlighet och tekniskt hinder för offentligheten

Hänt i Värmdö Visst är det så att många av de kommunala handlingarna finns tillgängliga på internet. Legalt fullgör man därmed offentlighetsprincipen. I praktiken blir det svårare. Alla handlingar scannas nämligen in. Det gör [...]