04242018Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Fenomenet Federley

Fredrick Federley är ett politiskt fenomen i Sverige. Han är liberal och verkar ha en sällsynt attraktionskraft i liberala kretsar. Under hans ledarskap 2002-2007 blev Centerns Ungdomsförbund (CUF), en tydlig liberal röst. Man tog ställning [...]

Personröster som avgör i EU valet?

Dagen efter Europaparlamentsvalet börjar omräkningen av rösterna hos länsstyrelserna. Denna omräkning beräknas pågå till den 28 maj. Vid omräkningen räknas även personrösterna. I några fall är det inte spännande. Att Lars Adaktusson [...]

Europaparlamentsvalet 2014

Jimmy Åkesson och sverigedemokraterna är valets största vinnare. I vart fall till ökningen. Den blev hela 6,5% enheter. Partiet lyckades mobilisera 9,7% av väljarna. Mediaanalyser om att partiet inte skulle lyckas mobilisera väljarna har [...]

EU valet: vallokalundersökningen, valu

EU valet börjar gå mot valresultat. Svts vallokalsundersökning, länk visar på överraskande trender. En slutsats kan man i vart fall dra. Europaparlamentsvalet visar på en återkomst för småpartierna. Med undantag för folkpartiet och [...]

Thomas Piketty, en nationalekonomins förförare

Stjärnor tänds inom olika områden. Ibland tänds stjärnorna för att skickliga marknadsförare finns i bakgrunden. Politiker och näringsliv har intressen av att tända stjärnor speciellt inom nationalekonomins område. En ganska ny stjärna [...]

Opinionsundersökning: Mobilisering är det som räknas

Valet i september utvecklar sig allt mer till att vara en fråga om mobilisering. Novus analys av väljarflödena för april visar detta tydligt, länk. För moderaternas är det 248 000 tusen väljare som är osäkra på om man ska välja moderaterna [...]

EU och politikernas arroganta dubbelmoral

Detta inlägg är skrivet av debattören Henrik Alexandersson. Henrik är välkänd för läsarna av Mårtenssons meningar som en debattör med liberala förtecken. Artikeln är också publicerat på Henrik Alexanderssons blogg länk,  . I [...]

Opinionsundersökningar i EU val ger lite vägledning

Europaparlamentsvalet brukar vara en mardröm för opinionsinstituten, länk. Detta val är inget undantag. En kort valrörelse och svårt för väljarna att får grepp om vad de olika partierna står för för att man bestämmer sig sent. Detta [...]

Europavalet i Värmdö – stolpe ut eller in?

Att det pågår val till Europarlamentet  är inget som gör väsen av sig. I Värmdö kommun ger valkampen ett avtryck. Det gäller om moderaternas valkampanj är stolpe ut eller stolpe in, länk. Bakgrunden är att affischering under val [...]

Guide till Europaparlamentsvalet

Valet till Europaparlamententet har inletts med förhandsröstning. Många vet inte vad de ska rösta på. En hel del vet heller vad de röstar på vill göra. Efter modell från kärnkraftsomröstningen 1980 försöker vi förklara vad de olika [...]