10192018Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

I eftervalsdebattens bleka sken…

I stort sett har inget förändrats. Men det råder ändå politiskt kaos. Locket har flugit av tryckkokaren. Vanligt folk märker nog mest bara av överhetens kris genom att den stör nyhetsflödet och tv-tablån. När den härskande klassen [...]

Är det någon som vet vart Sverige är på väg?

Valrörelsen är inne i sin slutspurt. Överallt möts vi av utspel, angrepp, halvsanningar, överbud, simpelt röstköp och rena lögner. Men det talas väldigt lite om vart Sverige är, eller borde vara, på väg. Kanske för att partierna [...]

Den svenska demokratins yttersta dagar?

Nej, detta är inte demokratins kris. Detta ÄR demokrati. Det vill säga ett rimligt irriterat folk som säger sin mening. Sedan kan man förstås ha åsikter om vad folket tycker och om att nämnda folk ofta har en förenklad bild av verkligheten [...]

Är det rimligt att media styr det politiska livet?

Under en valrörelse blir det extra tydligt att etablerade media anser att det är deras uppgift att sätta agendan. Vilket knappast är något nytt. Kom ihåg att DN:s chefredaktör Peter Wolodarski låtit meddela att den stora morgontidningens [...]

Ett stoiskt förhållande till politiken och valrörelsen

I princip allt blir värre ju mer man hetsar upp sig. Den som agerar i affekt drabbas av ett tunnelseende som gör att rimliga lösningar och möjligheter ofta förbises. Själva reaktionen gör sedan att man övertolkar en verklig situation [...]

Övervakningsstaten är här – motståndet tar sig nya former

Samtidigt som valrörelsen rör sig mellan högt och lågt finns det frågor som är mycket viktiga, men som ingen vill ta i. Övervakningen är en sådan fråga. Att människor som misstänks för brott skall kunna övervakas, det håller alla [...]

Gör Sverige rimligt (igen?)

För att bli respekterade måste lagar och regler vara begripliga och logiska. Helst skall de också vara intuitiva, det vill säga i linje med något slags allmänt vedertagen uppfattning om rätt och fel. Något liknande kan sägas om samhällsdebatten [...]

Politiken har lämnat verkligheten

En sak som irriterar mig svårt är att svenska politiker förhåller sig så nonchalanta och respektlösa till fakta. Och till till logiska resonemang, ekonomiska realiteter, enkla matematiska förhållanden och emellanåt rent av till fysikens [...]

Valrörelsen – ett ovärdigt spektakel

Valrörelser gör mig illa till mods. De är ett koncentrat av allt som är fel med politiken – makthunger, ytlighet, faktaresistens, brist på logik, grälsjuka och storhetsvansinne. Det är något ovärdigt över hela tillställningen. Allmänna, [...]

Hur får vi Sverige att fungera?

Friedrich von Hayek påpekade att evolutionära processer inte har något slumål. Vilket i en mening beskriver vad som är problematiskt med dagens Sverige. Vårt samhälle utvecklas ständigt, på olika plan och på olika sätt. Ett sätt [...]