08122020Huvudnyheter:

Hur kan vi leva tillsammans?

Det höga tonläget, lättkränktheten och fanatismen får en att fundera. Alla kan inte få som de vill. Och även om den demokratiska processen är till för att bygga kompromisser som alla borde kunna leva med (och för att undvika våld) [...]

Ministerstyre? Expert-regering? Kaos?

Till skillnad från många andra länder har Sverige inte ministerstyre. Det innebär att politikerna skall lita på förvaltningens kompetens att på ett korrekt sätt tillhandahålla beslutsunderlag och verkställa riksdagens beslut. Regeringen [...]

Vänsterns omöjliga utopi

Något som verkligen är skrämmande med vänstern är att den inte har någon inneboende respekt för människans »naturliga« rättigheter – det vill säga rätten till liv, säkerhet och egendom. Ur det Kommunistiska Manifestet: »Kommunisternas [...]

Dags för ny politik och nya politiker

Det handlar inte om vem som är mest lämpad att leda vårt land – snarare vem som är minst olämplig. Corona-krisen har (liksom tidigare flyktingkrisen) fört det med sig att blottorna i systemet blivit synliga. Sverige är ett väldigt [...]

Social oro i corona-krisens spår?

Tumult, demonstrationer och social oro är inte vad vi behöver just nu. Men risken är att det blir en lång och stökig sommar. Så vad är det som händer – och varför? Till att börja med är det inte helt lätt att förstå vad [...]

Härskar bäst som härskar minst

Det finns en egenskap som jag verkligen saknar bland våra politiska ledare – ödmjukhet. Politiker vill gärna ge intryck av att de kan allt, vet allt och därför är bättre på att bestämma hur saker och ting skall vara än individen, [...]

Att förändra samhället med våld slutar aldrig väl

Pandemi, brutna distributionskedjor, inslag av hamstring, kraftigt ökande arbetslöshet – och nu social oro och våld. Man kan lätt få intryck av att allt snabbt går utför. BLM-demonstrationerna kan ha många orsaker. USA har [...]

Politiken är en parasit

Att diskutera frihetens idéer erbjuder en del pedagogiska utmaningar – inte minst eftersom själva konceptet tycks vara så obekant för den moderna svenska människan. Frihet kan kanske sägas vara en politisk idé – men samtidigt [...]

Är regeringen inkompetent eller illvillig?

Låt oss ta det här med corona-testerna. Alla tycks vara överens om att det behövs utökad och omfattande provtagning. Men det händer inte tillräckligt mycket. Att sjukvården inte klarar att masstesta befolkningen samtidigt som den [...]

Den knäböjande polisen

Landet tycks delat om den knäböjande polisen. Man skall inte tro det värsta om folk. Det verkar ha varit en påtagligt obehaglig situation med en patrullbil i underläge mot en aggressiv folkmassa. Så det kan handla om en kvicktänkt [...]