07262017Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Makt gör dåliga saker med människor

För tio år sedan kom Claes Arvidssons bok om Olof Palme ut. Jag var på bokpresentationen, på vilken en sak bet sig fast i mitt minne. Det var högersossen Widar Andersson som påpekade följande (fritt ur minnet): Ingen människa kan leda [...]

Den Kafka-artade nyvänstern

Jag brukade förstå mig på vänstern. Den hävdade kollektivets makt över individen. Klasskamp. Omfördelning. Feminism. Dagens ny-vänster vilar fortfarande på kollektivismens grund – men tycks samtidigt ha tonat ner vissa av de gamla [...]

Statsapparaten som åsiktsinkubator

Det anglosaxiska uttrycket »the deep state« – översatt till den djupa staten – har två delvis överlappande betydelser. Dels är det benämningen på den statsapparat som snurrar på oavsett vilken regering vi har. Dels används termen [...]

Brittiska valet på väg att bli en nattlig rysare

När detta skrivs är det en smula uppskruvat i BBC, med anledning av det brittiska valets exit-poll. Tories ser ut att tappa sin majoritet. Natten är ung. Men man kan i vart fall med viss säkerhet konstatera att Labour-ledaren Jeremy Corbyn [...]

Övervaka de vi tror är farliga, inte vanligt folk

Jag tror mig ha noterat att terrorattacker i någon mening håller på att bli vardagsmat. Plus att gärningsmännen i fråga nästan alltid är kända i förväg, av myndigheterna. I detta finns något intressant. Dels har vi något slags mental [...]

Godhetsindustrin

Jag har i olika sammanhang skrivit om hur militant islamism och främlingsfientlighet lever i symbios och förstärker varandra. Men det finns ytterligare en aktör: Godhetsindustrin. Det handlar om politiker, offentliganställda, NGO:er och [...]

Lägg ner Miljöpartiet!

I något av alla nyhetsprogram efter Miljöpartiets kongress stod språkröret Isabella Lövin och förklarade att nu skall man satsa på en enda fråga och inget annat. Miljön. Ursäkta mig, men MP har faktiskt statsråd ansvariga för saker [...]

Ett Europa utan USA?

Det här med att Donald Trump reser runt i världen… Man blir lite orolig. Till Trumps försvar skall sägas att det är mycket ömma tår han trampar på. Europa har kunnat snickra på sin fina EU-byråkrati, försäkrat om att USA håller [...]

Skall Sverige tvingas gå över till euron?

Med jämna mellanrum kommer nålstick från Bryssel till Sverige: När tänker ni gå över till euron? EU har skäl att fråga. Sverige har inget formellt undantag vad gäller att gå över till den gemensamma europeiska valutan. Så Bryssel [...]

Allt är medias fel

Jag har ingen aning om huruvida Donald Trump är en rysk marionett (eller värre) eller ej. Men det amerikanska politiska drängslagsmålet väcker en del funderingar. I Douglas Adams bok »Liftarens guide till galaxen« är presidentens uppgift [...]