06202018Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Den svenska förvaltningsrötan

Transportstyrelsens ledning var uppenbarligen inte kompetent. Man kände till att man bröt mot lagen och att man åsidosatte sunt förnuft, men bestämde sig för att köra på ändå. Man blev varnad av folk längre ner i verksamheten – [...]

Så vinner borgarna valet. Om de vill.

Egentligen handlar det bara om sunt förnuft. De borgerliga partierna måste kolla av sina premisser och skärpa till sig. Till att börja med måste det stå klart: Det är socialism som står för en stor stat som bestämmer över allt möjligt [...]

Politik, makt, principer och arrogans

Det är intressant att se hur den politiska arrogansen ökar i takt med att partierna fjärmar sig alltmer från sina traditionella idéer och principer. Man skulle kunna anta att viljan att styra och ställa över folk växer ur en stark övertygelse [...]

Är medias makt ett samhällsproblem?

Det är måndag morgon och Sveriges Radio börjar arbetet med att sätta dagens och veckans agenda. Ett framskjutet ämne är att gravida kvinnor som är överviktiga (BMI>25) riskerar att föda barn med missbildningar eller andra medicinska [...]

Vänstern – det fria ordets fiende

Yttrandefriheten har sina fiender. Dels har vi den politiska klassen – politiker och byråkrater – som inte är road av internets fria flöde av information och allas möjlighet att publicera sig. Det blir helt enkelt svårare att göra [...]

Fördelningspolitik strider mot demokratins fundament

Det finns företeelser i vårt samhälle som tycks vara allmänt vedertagna, men som i grunden är mycket problematiska. Ett exempel är den så kallade fördelningspolitiken – som går ut på att överföra pengar och resurser från ekonomiskt [...]

Visst kan sjukvården fungera bättre

När det är sommar blir det med förutsägbar regelbundenhet vårdkris. Och när sossarna är vid makten uppstår i princip alltid vårdköer. Men behöver det vara så? Vad är det som säger att det offentliga är bättre på att administrera [...]

Margot – en svensk Hillary?

Det var ju för väl att svensken i Mali blev frigiven. Att sitta fängslad hos al-Qaida Afrique… Man kan nog inte ens föreställa sig. Naturligtvis gör regeringen den frigivne svensken till en trofé. Varför inte? Det kan rent av vara [...]

Den goda viljans tyranni

Vänstern tenderar att se sig själv som god och högern som ond. Högern ser sig själv som rationell och ansvarstagande – och vänstern som omdömeslös och ansvarslös. Själv ansluter jag mig i vid bemärkelse till den senare uppfattningen. Men [...]

Makt gör dåliga saker med människor

För tio år sedan kom Claes Arvidssons bok om Olof Palme ut. Jag var på bokpresentationen, på vilken en sak bet sig fast i mitt minne. Det var högersossen Widar Andersson som påpekade följande (fritt ur minnet): Ingen människa kan leda [...]