06062020Huvudnyheter:

Arbetare har ingen anledning att vara vänster

Redan 1800-talsfilosofen Frédéric Bastiat påpekade att staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad. Detta är en illusion som utvecklats till den politiska vänsterns bärande idé: Att gynna [...]

Rädda företagen – riv upp turordningsreglerna

Corona-krisen sätter arbetsrätten i blixtbelysning. När företag nu måste skala ner och göra sig av med personal – då tvingar arbetsrättslagstiftningen dem att göra sig av med sina viktigaste medarbetare. Det vill säga de [...]

Hotet mot demokratin – bristande intresse

I sociala media är det som vanligt. Lägg ut information om något förestående lagförslag som är djupt problematiskt vad gäller demokrati och rättsstat – och du får några enstaka likes och i bästa fall någon kommentar och delning. [...]

Drömmen om ett rimligt samhälle

Corona-krisen har avslöjat fler brister i den samhälleliga kärnverksamheten. Vilket knappast förvånar någon. Det är en del i ett mönster – där staten på punkt efter punkt bryter sin del av det så kallade samhällskontraktet. Istället [...]

Brutal uppriktighet och radikal acceptans

Sverige är just nu ett land av halvkväden, halvsanningar och vita lögner. Ingen i ansvarig ställning vill säga det rakt ut. Men att uppnå flockimmunitet utan att överbelasta sjukvården tar många år. Och något vaccin finns ännu [...]

Hur återstartar man ekonomin?

Så har vi då fått uppleva hur vårt samhälle ser ut när marknaden i stora delar är satt ur spel av yttre faktorer. Vi ser brutna distributions- och leveranskedjor, företag vars varor och tjänster vi tar för givna men som kanske [...]

Corona-krisen stresstestar EU

Länder som Italien och Spanien är upprörda för att resten av EU inte kom till deras räddning när coronakrisen bröt ut. Så tonen är en smula kylig. Även om EU egentligen inte har någon kompetens på området. Och resten av Europa [...]

Marknaden är vår räddning

Allt är mer stort elände än man riktigt orkar ta in. Låt oss därför titta bortom corona-krisen. För den dagen kommer. När vi skall få igång hjulen igen kommer mycket att vara nytt. Då är det upp till landets entreprenörer att [...]

Nu är det dags att fundera igenom vår framtid

En intressant och möjligen skrämmande sak med coronakrisen är att dess konsekvenser är så oförutsägbara. Det händer saker på oväntade ställen i systemet. Vi ställs plötsligt inför helt nya, oförutsedda problem. Och ingen vet [...]

Krisbetraktelse från Berlin

20-tal – med pandemi, globalt undantagstillstånd, en lamslagen ekonomi, hotande massarbetslöshet och ett allt mer auktoritärt samhälle. Det trodde man inte. Så oerhört intressant – mitt i allt elände. Själv känner jag [...]