09282022Huvudnyheter:

Barack Obama, snart expresident

Barack Obama kommer att lämna sitt ämbete och rollen som USAs 44:e president den 20 januari 207. Då svärs en ny president in. Från den 8 november 2016 sker en överlämning mellan avgående och tillträdande president. Obama är just nu [...]

Donald Trump presidentkandidat

Den Amerikanska presidentvalskampanjen har dragit igång. På den demokratiska sidan är Hillary Clinton storfavorit. Även om hennes oförmåga att entusiasmera kan öppna för en annan kandidat. Så som skedde med Barack Obama. Just nu heter [...]

Mellanårsval och snart börjar kampen inför 2016 års val

Mellanårsvalet i USA. rönte svalt intresse hos väljarna jämfört med förra mellansårsvalet.  Valet blev i allt väsentligt en missnöjesval. Barack Obama som president är illa omtyckt. Mycket talar för att han går till historien som [...]

Oljepriser och förnybar energi

Oljepriset har fallit från nivåer på strax över 110 dollar per fat ( för Brentolja) i våras till nivåer kring 85 dollar per fat ( för Brentolja). I det tysta har förutsättningarna för oljeproducenterna radikalt förändrats. Det förklarar [...]

USAs ekonomi: Upp eller ner?

Efter  sex långa år början nu USAs centralbank överväga om det börjar bli dags för räntehöjningar, länk igen. Finanskrisen som eskalerade i samband med att banken Lehman Brothers 2008 gick i konkurs har satt djupa spår. Feds politik [...]

Thomas Piketty, en nationalekonomins förförare

Stjärnor tänds inom olika områden. Ibland tänds stjärnorna för att skickliga marknadsförare finns i bakgrunden. Politiker och näringsliv har intressen av att tända stjärnor speciellt inom nationalekonomins område. En ganska ny stjärna [...]

Glenn Greenwald beskriver Orwells skrämmande värld

Hegemoni är ett ord som översatt betyder världsherravälde. Frågan är bara vilken tolkning man gör av ordets innebörd och betydelse De flesta av oss har nog tolkat ordet med en geografisk referens. Romarna hade nästan hegemoni över [...]

Krugman kraxar igen

Nobelpristagen Paul Krugman har en spalt i the New York Times. Han uttrycker åsikter om det mesta på denna spalt. Hade inte mannen varit Nobelpristagare hade han avfärdats. Många av åsikterna som framförs är närmast mer åt det bisarra [...]

Ryssland ser saken på ett annat sätt

Berlinmurens den 9 november 1989 fall var en av de viktigaste och mest positiva händelserna i modern politisk historia. Gorbatjovs perestrojka var bland det mest positiva som skett i Sovjetunion som så småningom återtog det gamla namnet [...]

Obama lanserar klimat-app

USAs allt mer trängde president, Barack Obama tar nu till ett nytt grepp. Tidningen The New York Times berättar om att Vita Huset inducerar en klimat-app, länk. En av de ansvariga inom Obamas administration Robert M. Pestronic beskriver behovet [...]