02252021Huvudnyheter:

Högtidstal på nationaldagen 6 juni 2013

Efter överenskommelse med kommunfullmäktiges ordförande Marie Bladholm publicerar vid nu hennes tal på nationaldagen den 6 juni 2013. Nationaldagsfirare. Varmt välkomna. Det är med stor glädje jag önskar Er alla välkomna till dagens [...]

Ingen budget på Mårtenssons meningar

Att ledande tjänstemän i Värmdö kommun läser Mårtenssons meningar vet många. Inte bara det, många läser Mårtenssons meningar. Ibland är det så många att vi nästan tappar hakan. Framgången i det nya formatet är större än vad [...]

Ett nytt parti håller på att bildas i Värmdö

Jag har tagit initiativet och håller på att bilda ett nytt parti av följande anledningar:

Enligt många undersökningar är så mycket som tjugo till trettio procent av väljarkåren som har  stort missnöje med etablerade politiska [...]

Värmdö kommuns ledning utmanar

Det är svårt att säga vad som ska gå fort och vad som kommer att ta lång tid i Värmdö kommun. Nu har kommunstyrelsen fått de återremitterade ärendena om bokslut och ansvarsfrihet på sitt bord. Allt är upplagt för att dessa i många [...]

Värmdö kommuns ledning utmanar

Det är svårt att säga vad som ska gå fort och vad som kommer att ta lång tid i Värmdö kommun. Nu har kommunstyrelsen fått de återremitterade ärendena om bokslut och ansvarsfrihet på sitt bord. Allt är upplagt för att dessa i många [...]

Värmdö prioriterar: upplevelser

Nu är det slutspel i Värmdöpolitiken, för att tala i sporttermer. Bland de viktigaste dagarna i Värmdöpolitiken på länge. I dag den 29 maj sammanträder Värmdös riksdag, kommunfullmäktige. På dagordningen, länk står bland annat: [...]

God ekonomi ?

Värmdö kommuns överskott landar för 2012 på 81 mnkr, målet var ett överskott om 40 mnkr. Vid en första anblick framstår resultatet som mycket bra. Vid närmre studium kan emellertid 41 mnkr räknas av som sådant som inte har med en [...]

Lyfter det i Värmdö?

Flight 2014 med Koalitionen Airways är inställd. Vi har inte kunnat enas om vem som ska vara styrman och kapten, eller vem som ska vara purser eller flygvärd/inna. Vi är inte ense om vart vi ska flyga heller om vi ska vara ärliga, eller [...]

Hans Jangeby: Därför lämnar jag moderaterna

Vill bara meddela att jag sagt upp mitt medlemskap i moderaterna för ett par dagar sedan. Det går inte påverka inifrån utan att ha gjort en ”karriär” i partiet. Det spelar ingen roll vilka förnuftiga argument man har om man är ny [...]

Öppet brev om infartsparkeringarna i Värmdö kommun

Öppet brev till Peter Frej,  ordförande för samhällsplaneringsnämnden. Politiker, såväl i Värmdö kommun som i riket, vill få bilister att åka mer kollektivt. Skälet är att värna miljön och att minska trängseln. Invånarna på [...]