02282021Huvudnyheter:

Bilderberg och World Economic Forum

Svenska Dagbladet har återigen en ganska oreflekterad artikel, länk kring två av de internationella ”maktnätverken”, Bilderberggruppen och World Economic Forum, länk. Man problematiserar  framförallt inte Bilderberggruppen [...]