06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centern på stämma: Den grå musens evangelium

Ordet evangelium betyder glatt budskap. Anledningen till att det mest kända evangeliet fått sådan spridning är dess särprägel. Sedan kan man ha vilken åsikt man vill om innehållet. I centerns fall verkade man vilja göra ett avstamp [...]

Debatten om centerns idéprogram

Hanna Wagenius, ordförande i centerns ungdomsförbund bemöter kritiken mot förslaget till idéprogram

Centern: En studie i hur man färdas utför

1967 började SIFO med sina väljarundersökningar. Centern presterar i den den senaste väljarundersökningen sitt sämsta resultat: 3,2%, länk, länk, länk, länk. 28% av väljarna har försvunnit sedan förra mätningen.Det var bara en [...]

Centern: En studie i hur man färdas utför

1967 började SIFO med sina väljarundersökningar. Centern presterar i den den senaste väljarundersökningen sitt sämsta resultat: 3,2%, länk, länk, länk, länk. 28% av väljarna har försvunnit sedan förra mätningen.Det var bara en [...]