02172019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Centern håller stämma

Centerpartiet sin stämma i Karlstad den 19-22 september. Som vanligt ska många motioner och förslag debatteras. Centerns Ungdomsförbund för fram sina synpunkter inför stämman på Youtube. Ett bland många exempel på hur debatten genom [...]

Debatten om centerns idéprogram

Hanna Wagenius, ordförande i centerns ungdomsförbund bemöter kritiken mot förslaget till idéprogram