05232019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

De politiska ungdomsförbunden borde studeras som microorganismer

Enligt statistiska centralbyrån, SCB finns det totalt 2.133.906 svenskar i åldern mellan 7 och 25 år. Det innebär att det är 0,71% som är med i ett politiskt ungdomsförbund. Då har jag tagit de siffror som ungdomsstyrelsen publicerat [...]

Är det ung pirat som är problemet eller de politiska partierna i allmänhet?

Ledarbloggen publicerar en lista över de politiska ungdomsförbunden och ”deras bidragsberättigade medlemmar”,länk. Av artikeln vet jag faktiskt inte hur många som är medlemmar, bara hur många som är bidragsberättigade medlemmar. [...]

Partiernas legitimitet

Johan Ingerö reflekterar över EU valet i en bloggpost i dag. Helt riktigt noterar han att den interna nomenklaturan sätter sig över medlemmarnas val. Det sker med mer eller mindre hisnande och krystade argument. Lennart Sacrédus får oväntat [...]

Demokratins utmaningar

Jag var på ett boksläpp i går. Lite spännande var det.  På minglet före diskussionen blev jag varse att många tillhörde gamle SAS-chefen Jan Carlzons gäng. Det nätverk han skapade runt sig är levande, fortfarande än i dag. Carlzzon [...]

Political Open Source Management

Vad är det människor är mest förbannande på vad gäller politik och politiker?  Jag tror inte det är deras arvoden. Däremot tror jag att det är det politiska myglet. Det som sker i det fördolda. Det som inte är öppet. Det hemliga [...]

Sture Nord försvarar inte en man – en röst

Sture Nord, TCOs ordförande överger principen – en man en röst. Rösträttsrörelsen hade en gång som slagord ”en man en röst ett gevär”. Socialdemokraterna tryckte på tungt för att öka rösträtten till att gälla [...]

FRA lagen möjlig därför att partierna förlorat känselspröten

FRA debatten har av naturliga skäl fokuserat på effekterna av lagen.  Många lysande och briljanta inlägga har gjorts. Några som kan nämnas i mängden är:  Mark Klamberg, Henrik Alexandersson, Oscar Schwarz, Per Ankersjö, Magnus Andersson, [...]

Motormännen på vinglig färd

Att köra bil är en typ av ledarskap. Egentligen ett ganska komplext ledarskap för du ska hela tiden samverka med nya och okända. Till på köpet pågår detta kontinuerligt.Att leda en folkrörelse som har trafiken och bilen som fokus är [...]

Skärpning SKTF

Att facket brottas med sjunkande medlemstal är ett välkänt faktum som vi har tagit upp tidigare. Jag läser att ett av förbunden SKTF (Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund) ska ha förbundsmöte i början av september i år. När jag går [...]

Demokratins processer

Dagens Industri intervjuar Robert Weil i sitt fredagsnummer. I dag är han en väletablerad kapitalist. Under åttiotalet risktagare och berömd för att med kikare från sitt kontor sett en presentation av ett företagsövertagande i ett annat [...]