07152020Huvudnyheter:

Beroende av likviditetsdoping

Ekonomin i världen är inte hälsosam. Det vet de flesta, men så länge det finns likviditet behöver ingen göra det nödvändiga. Doping melodin för ekonomin. Livet går vidare. Att riskerna blir större och större för den Amerikanska [...]

Bernanke fortsätter farlig väg

Så har det inträffat som vid har varnat för i ett flertal artiklar. Fed, den Amerikanska Centralbanken har beslutat att inte dra tillbaka likviditetstimulanserna. Det innebär att marknaden tillförs hela 85 miljarder dollar i likviditet [...]

Efter Ben Bernanke ?

Processen för att finna en ny chef för den Amerikanska centralbanken går in i ett slutskede.Ben Bernake planerar som bekant att lämna vid årsskiftet. En av favoriterna, Larry Summers, länk har nu hoppat av. Han har varit finansminister [...]

Tid för punktering av Bernake-bubblan oklarare

Så har Fed, den Amerikanska centralbanken publicerat sitt protokoll från mötet den 30-31 juli 2013, länk.  Det skedde i går vid 20 tiden svensk tid. Formellt sätt heter organet Federal Open Market Cemittee och förkortas FOMC. Det trettiosidiga [...]

Bernake-bubblan punkteras

Den likviditetsstimulans som FED genomfört med syfte att stimulera amerikans ekonomi har haft andra verkningar också. Vi kommenterade valutakursfallet i Indien i samma kontext i går, länk. Mycket likviditet och extremt låga räntor har [...]

Likviditet viktigare än nyheter för börsen

Uppgångar och nedgångar på börsen kan han många orsaker. Nyheter är en vanlig orsak till kursrörelser. Oro i sig är en annan. Brist på nyheter, brist på goda nyheter, brist på dåliga nyheter kan skapa olika börsklimat. Nyheter och [...]