02282020Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Sommaruppehåll övergår i höstflit

Sommaruppehållet för Mårtenssons meningar är över. En sommar som blivit som de som minnet kommer ihåg barndomens somrar var. Varmt, närmast tropiskt ibland, var det då (och nu). Verkligen tropiskt under tider, om man kan definitionen. Åska [...]