10012023Huvudnyheter:

Gustav Fridolins tal

Gustav Fridolin överraskade i inledningen till sitt Almedalstal. Han sökte tala om värderingar. Det stod inte helt fritt. I stället var detta med en underton av kritik mot Sverigedemokraterna. I talet tog Gustav Fridolin upp övervakningssamhället. [...]

Gustav Fridolins tal

Gustav Fridolin överraskade i inledningen till sitt Almedalstal. Han sökte tala om värderingar. Det stod inte helt fritt. I stället var detta med en underton av kritik mot Sverigedemokraterna. I talet tog Gustav Fridolin upp övervakningssamhället. [...]

Färgblind kongress för miljöpartiet

Röd grön färgblindhet har i studier påvisats hos cirka 8% av männen och 1% av kvinnorna. Vad gäller männen är detta lätt att förstå när man granskar resultaten från den nyss avslutade partikongressen, länk, länk.  På ett antal [...]

Färgblind kongress för miljöpartiet

Röd grön färgblindhet har i studier påvisats hos cirka 8% av männen och 1% av kvinnorna. Vad gäller männen är detta lätt att förstå när man granskar resultaten från den nyss avslutade partikongressen, länk, länk.  På ett antal [...]