06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Henrik Paulsen blir socialdemokrat

Henrik Paulsen, stark politisk profil i Värmdö kommun, söker i dag medlemskap i Socialdemokraterna, meddelar socialdemokraterna i Värmdö i ett pressmeddelande. – Socialdemokraterna har den bästa politiken för att få till en bättre [...]

God ekonomi ?

Värmdö kommuns överskott landar för 2012 på 81 mnkr, målet var ett överskott om 40 mnkr. Vid en första anblick framstår resultatet som mycket bra. Vid närmre studium kan emellertid 41 mnkr räknas av som sådant som inte har med en [...]

Rapport från Värmdös riksdag

Hänt i Värmdö Värmdö kommuns riksdag, kommunfullmäktige sammanträdde i veckan. Den stora debatten på mötet gällde en motion av Henrik Paulsen. Han ville att kommunen skulle inrätta en skolkommission. Idén var att man skulle hitta [...]

Henrik Paulsen lämnar centern

Hänt i Värmdö I ett pressmeddelande som meningarna har tagit del av meddelar Värmdöcenterns mest framträdande politiker att han lämnar centerpartiet. Paulsen framhåller det dåliga samarbetsklimatet inom partiet lokalt och olika förslag [...]