09252020Huvudnyheter:

Obama vs Putin

Papper eller ipad?

Ett exempel på en Fransk reklamfilm