06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hög personalomsättning i Värmdö kommun oroar

Kollegan på nätet, Nacka Värmdö Posten skriver i en artikel om Värmdö kommuns konsultnotor, länk. Man visar på att konsultkostnaderna är 50 miljoner. det ska sättas i sitt sammanhang. I en miljardbudget är kostnaderna för konsulter [...]