06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Änkor av olika slag

Svarta änkan har etablerat sig i Sverige rapporterar Svenska Dagbladet

Den fruktade spindeln är numera fast boende i Sverige. Med de klimatförändringar som sker så kan den nu överleva i Sverige. Dessutom reser vi mer och en del av dessa immigranter liftar till Sverige i bland annat resväskor. Spindeln kan vara dödligt giftig.  Det är med den som med huggormen att i olyckliga fall kan den döda. 
Det farligaste djuret i Sverige (förutom människan själv) är getingen. Den dödar årligen ett par, tre personer.

 

Av andra änkor vet vi den gula änkan har sedan länge etablerat sig på systemets hyllor. Dess giftighet känner vi till. Debatten har numera nyanserats och vi vet att de som inte alls dricker alkohol lever i snitt ca ett år kortare tid än de som dricker måttligt. Ett glas vin om dagen rekommenderas i dag av många läkare, till framförallt äldre.
Änkan som överlever mannen är en annan, men ofarlig grupp. Den har vi hört om i samband med vården av äldre som har debatterats i veckan. När jag bläddrar i en doktorsavhandling som heter ”Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv” (skriven av Bert Nilsson) och ser att de äldre som är sjuka i större utsträckning upplever lägre mening i livet. 
Är det orsak eller verkan? 
Doktorsavhandlingen berättar också om att de människor som tidigare i livet upplever mening kommer att bibehålla denna uppåt i livet. De som upplever mindre mening relativt sett upplever ännu mindre mening högre upp i åldrarna. 
Tänkvärt. 
Studier av äldres hälsa och framförallt äldre kvinnors hälsa kan ge värdefull kunskap. Inte minst för att skapa värdiga liv för dessa äldre kvinnor. 
Dessutom  kan denna forskning spara stora kostnader för samhället 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar