06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Einstein förklarar vad kommunstyrelseordförande gjort

Hänt i Värmdö

I dagens NackaVärmdöPosten kunde vi läsa om varför Jonas Nilsson avgått som kommunstyrelseordförande i Värmdö. I Svenska Dagbladet av i dag kan vi däremot läsa att han kommer att avgå om drygt en månad. Hur är detta fysiskt möjligt? 

Att samtidigt både ha avgått och ska avgå om ungefär en månad, från en och samma post. Mannen har, om vi får förstå tidningarna både avgått och inte avgått från samma uppdrag
Problemet är inte så svårt som det verkar. Vi tar utgångspunkten i den speciella relativitetsteorin av Albert Einstein som publicerades 1905 och som beskriver rummets och tidens egenskaper. I denna säger Albert Einstein att: ”händelser som tycks ske samtidigt i vissa referenssystem inte behöver göra det i andra system, utan kan där ske i godtycklig ordning. Detta tycks upphäva de normala lagarna för orsak och verkan, vilket dock inte är fallet”.

När Nilsson säger till de närmaste i hans system av moderater att han ska avgå har de ett visst gemensamt tidsbegrepp. När andra personer i andra system uppfattar samma sak är det med en helt annan upplevelse av tiden. I Nilssons eget system är en väntan på två månader en mycket kort tid. 
I andra system är det en nästan oändligt lång tid. 
Förklaringen till detta är bara att de sker i två olika lokala referenssystem. 
Det är normal relativitet, helt enkelt.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar