06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Folkpartister i Värmdö på villovägar

Hänt i Värmdö

Fredrik Sneibjerg och Peter Bondesson rapporterar från ett möte. 

De två ledande folkpartisterna i Värmdö går ut och berättar om vad  folkpartiet bestämt på ett internt möte. Att man väljer bloggosfären för att berätta det är intressant utveckling. Jag tror folkpartisterna har gör rätt som väcker diskussionen på nätet. 
De politiska partierna är kanske splittrade i frågan om Värmdö ska få en världsattraktion i form av en ”Fyr” eller ej. Det gör inte att politikerna ska springa från sitt ansvar. Det är en kommunmedlem som vill ha ett ärenden behandlat effektiv och rättvist. Det sak politikerna vara garanter för. Sen vore det önskvärt att politiker kan förverkliga visioner. Som har gjorts med Babybjörns konsthall. Politikerna har stått för detaljplanläggning. De privata intressenterna för risktagandet.
Området där ”Fyren”, skyskrapan ska ligga är i ett nyskapat kulturcenter. Det finns en ide´om att skapa en bro mellan gammalt och nytt. Centret skapades som det första steget i en utveckling som en privat intressent gör. För att satsningen ska kunna leva vidare krävs ett större hotell. Det krävs en skyskrapa. Annars kommer kultursatsningen att försvinna. Jag har tagit upp satsningen i en tidigare blogpost.
Själva i idén med folkomröstning om ett förhandsbeked om bygglov är djärv och förmodligen olaglig. 
För det första, den privata sökande får vänta 2 år på att få sitt förhandsbesked om bygglov. Det kan inte vara tillåtet. Andra förhandsbesked behandlas mycket snabbare. Det är diskriminering.
För det andra, folkomröstningar om vad kommunen ska göra förstår jag. 
Ett sådant exempel är folkomröstningen om Badhuset i Gustavsberg. 
Nu ska vi enligt folkpartiet folkomrösta om vad privata intressenter ska göra.
Det förstår ja inte.  
Är nästa steg att kommunen ska utlysa folkomröstningar om vilken färg badkaren ska ha hos AB Gustavsberg? Ska vi ha folkomröstning om hur Peter Bodesson ska få bygga ut sitt hus?Ska vi folkomrösta om färgen på Anders Bergmans hus?
Vi skapar genom förslaget ett prejudikat som är direkt livsfarligt. Dessutom åsidosätter vi rätten att få bygglov behandlade av en myndighet. Vi ersätter det med en folktribunal. Ett liberalt parti ska värna den privata äganderätten. 
Illa av ett liberalt parti.
Det skulle vara möjligt att folkomrösta om vilken inriktning utvecklingen av Gustavsbergs centralort ska ha, man att då inte skilja ut ”Fyren”. Det är ändå ingen lyckad lösning
Det enklaste är att alla ledamöter i kommunala nämnder skulle rösta efter egen övertygelse i planfrågor, men är det egentligen det vi vill? 
Det är dags att skapa politiska visioner  för Gustavsberg och stå för dem. 
”Fyren” är en möjlighet som inte återkommer. Kommunen tar ingen risk.
Go fort it!

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar