06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Grundlagen ska skydda bloggare från EUs dumheter

EU parlamententet förbereder lagstiftning om bloggar och bloggare som bland annat innebär registrering av bloggare och deras åsikter. 

Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Kritiska röster har hörts från bland andra Henrik Alexandersson i blogposterna; EU och bloggarna: Att göra!, EU och bloggarna: Det blir reglering!. Christofer Fjellner skrev i Expressen ett kritiskt inlägg om dessa EU direktiv. Svenska Dagbladet ledarblogg kritiserade också direktivet. I dagens Aftonbladet finns ytterligare en artikel i ämnet.

När det gäller direktivets tillämpning så strider det mot svensk grundlag vilket jag kommenterat tidigare i bloggposten Registrering av bloggare.
För svenskar och Svenska bloggar ska enligt mitt förmenande inte dessa EU lagar tillämpas. Anledningen till detta är den så kallade ”so lange principen”. Principen innebär att EU rätten står över svensk lag ”så länge” den inte strider mot Svensk grundlag. Principen tillkom efter ett avgörande i EU domstolen mellan Tyskland och EU (ref: Ulf Bernitz: EU rättens grunder, 3 upplagan sid.  75). I samband med grundlagsändringen 2002 när man gjorde det möjligt att riksdagen kan överföra beslutanderätt till EU om det inte strider mot Svensk grundlag.
Detta innebär inte att vi på något sätt ska mildra kritiken mot tokerierna. Det innebär ytterligare ett argument för de EU parlamentariker som strider mot direktivet. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar