06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Konsulter ersätter inte engagemang

Farmorgun ställer i dag frågan hur makten kommer att slå tillbaka. Hon tar upp en viktig aspekt i den politiska debatten när hon säger att: ”Politikernas oförmåga att möta kritik är en betydande marknad för konsulter i konsten att förvända synen på allmänheten”. 

I demokratins filosofi ligger att de folkvalda inte ska vara professionella politiker. Så ser det allt mera sällan ut i dag. Snedfördelning mellan olika grupper i samhället förvärrar problemet ytterligare. De politiska partierna och deras ungdomsförbund har allt färre medlemmar. Därför blir själva basen för det politiska arbetet allt mer bräckligt. 
Ett sätt att kompensera detta är att använda fler konsulter. Sannolikt hjälper detta lite. 
Det finns ingen genväg förbi engagerade medborgare.
Vi ser vad oinspirerade politiker uppbackade av PR-konsulter åstadkommer i FRA debatten. Inte mycket. Mot detta kan vi ställa engagerade medborgare och deras nätverk. Sakta men säkert vrider de både debatten och omskapar den spelyta som politikerna har att agera på.
Sen har ju väljarna sitt yttersta vapen. Att rösta med fötterna. Det vapnet tror jag vi kommer att få se mycket av i nästa riksdagsval.
I bloggosfären byggs kunskap och opinioner upp snabbare än många politiker verkar ha förstått. Det som förr tog månader att skapa kan nu ta några timmar eller i värsta fall några dagar. Kvalitén i engagemang och underlag blir ofta imponerande.
Ett exempel är det stora arbete Mark Klamberg har lagt ned för att synliggöra lagstiftningen och dess effekter.  I dag bemöter han Sten Tolgfors dubiösa debattartikel om FRA lagen i Dagens Nyheter.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar