07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nuders våta blick

Pär Nuder kommer med lösningen på finanskrisen i Sverige. Den är enkel. Regeringen ska tillkännage att man inte kommer attt sälja Nordea. Bra eller hur?

Ett litet problem bara. Det fungerar inte. Erfarenheten är att företag drivs mera effektivt som privata än som statliga. Nordea är inget undantag från denna regel.

Nuder pekar på att lagarna spelar roll för hur det har gått i USA. Det är helt riktigt. Finanssektorn i USA har skadats av att förutsättningarna för verksamheten inte har reformerats i takt med marknaden. USAs finansmarknad har sedan länge varit den som har skapat sämst förutsättningar lagligt sett. Sverige är i en mycket bättre situation här. Vi har en lagstiftning som är modern och främjar effektivitet på marknaden.

Politikens roll i näringslivet måste vara att sätta upp spelregler som främjar effektivitet och genomsynlighet. Politiken ska inte rädda aktieägare. Akiteägare som satsat fel ska förlora sina pengar. Däremot ska man skydda och understödja (och ibland begränsa) utveckligen av systemen.

Att en typ av banker, investmentbankerna har varit undantagna SECs (USAs finansinspektion) tillsyn visar på detta. Det är egentligen dessa banker som allra mest hade behövt dem. Nu finns inga banker som inte är under SECs tillsyn längre. Alla har (frivilligt) ställt sig under SECs tillsyn. Det är bra.

Vad marknaden behöver nu är tid för att återställa förtroendet. Långsiktiga spelregler som främjar effektivitet och genomsyn. Däremot behöver man inte klåfingriga politiker

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar