06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Snabbare rättegång för unga

Vi har skällt på kristdemokraterna på denna sida tidigare. Nu är det dags att berömma dem. Anledningen är vad jag läser i en artikel i Svenska Dagbladet. Förslaget om en sorts jourdomstolar för ungdomar är utmärkt. 

Kristdemokraterna kallar det för ungdomsdomstolar. Det är viktigt och riktigt att alla och speciellt unga får sin rättegång i mycket nära anslutning till när ett misstänkt brott begicks. Genom att de inblandande har möjligheter att minnas ökar också rättsäkerheten.
Jag delar uppfattningen att detta förslag har förutsättningar att minska återfallen för ungdomsbrottslingar. 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar