06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Världsklass i Gustavsberg

Jag förstår att det har  kommit in  en ansökan om förhands- besked till byggnads- nämnden för ”Fyren” i Gustavs- bergs hamn. Fyren är en skyskrapa. Det blir ett nytt landmärke som kommer att öka Gustavsbergs attraktion på ett sätt som bara Malmö upplevt tidigare i Sverige. Vi talat naturligtvis om vad landmärket  ”Turning torso” gjort för Malmö. 

Värmdö kommun behöver inte ta någon risk i projektet. Det finansieras helt av privata medel. Idén är att Fyren ska innehålla ett hotell på 500 rum, bostäder och restauranger. Totalt kan vi räkna med att att 200 personer blir heltidssysselsatta i hotellet. Till detta kommer underleverantörer till hotellet. Transporter till (och från) Fyren i Gustavbergs hamn för 350 personer ger också ett stort tillskott av arbetstillfällen. Under byggperioden skapas också många arbeten.

För det lokala näringslivet ger ”Fyren” ett ganska enastående tillskott. Om vi beräknar att genomsnittsgästen på hotellet spenderar 500 kronor och att hotellet har en beläggning på 70% ger detta en intäkt per dag på 175.000 kronor för inköp. På årsbasis talar vi om cirka 64 miljoner kronor per år. För staten innebär detta en momsintäkt på 12,8 miljoner för bara shoppingen. 
Till detta kommer momsintäkter på cirka 45 miljoner kronor från hotellet, om man har 70% beläggning och tar 2.000 kronor per rum. Totalt håvar staten in cirka 57 miljoner kronor i bara moms per år på projektet. 
Vi har inte beräknat några dynamiska effekter. Vi har inte heller räknat med de tillskott som kommer att ges genom utvecklingen av turism- och eventsektorn.
Jag kan inte se annat än att projektet är spännande. 
Någon har talat om att det bygger en bro från det gamla Gustavsberg in i framtiden. 
Tänk dig att vakna upp högt uppe i hotellet och kunna blicka ut över 60.000 öar. Det är världsklass. Häftigare än den snurrande baren på hotell Fairmont i San Francisco. Operan i Sydney får konkurrens. Till och med Paris triumfbågar får se upp.
En enloge till Gustavsbergs Hamn och Dag Landvik. 
Nu får Värmdö kommun visa att man är en framtidskommun genom en snabb handläggning av ansökan.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar