06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det finns inga riskfria placeringar

Ändå har olika obligationer, som aktieindexobligationer marknadsförts som sådana. e24 berättar om att Lehman Brothers obligationsbolag har gått i konkurs.
Kunder till Öhmans, Acta, Kauphting och Erik Penser drabbas. Förlusterna för spararna i Sverige kan bli 2-2,5 miljarder kronor.

Sparare och småinvesterare måste återgå till att ställa frågan: vem eller vilka vågar (och vill) jag ta en risk på?

Det borde vara marknad för produkter som konstrueras, packeteras och säljs av en och samma aktör.

Ett av problemen under senare år har varit oklarheten om vem som står bakom olika instrument. Att tydligt sälja andras produkter är ok. Att tydligt sälja sina egna produkter och ta ansvar för dem är ok. Att sälja en produkt som sin egen när det är andras egentligen, är inte ok.

Kolla vem du har tagit en risk på, om du köpt en aktieindexobligation. Det kan vara någon helt annan än vad du tror.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar