07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Opinionsundersökningen i september

Opinionsundersökningar är inget valresultat. Nu har det i vart fall dykt upp en ny opinionsundersökning. Dagens Nyheter rapporterar och Svenska Dagbladet kommenterar.

Socialdemokraterna backar med 3,2%. Septembermätningen ger dem 42,5%. Moderaterna ökar 2,4% till 24%. Centern ökar med  0,9% till 7%. Folkpartiet ligger på kvar kring 6,6% och kristdemokraterna ligger kvar under 4% spärren.  Skillnaden mellan blocken är nu 12% jämfört med 19,1% för en månad sedan. Sverigedemokraterna balanserar kring 4%.
Miljöpartiets vankelmod ger inte utslag i undersökningen. Sydsvenskan rapporterar om det.
Ska miljöpartiet cementera blockpolitiken eller ska man bibehålla valfriheten? 
Folkpartiets petningen av Camilla Lindberg från jusitieutskottet finns heller inte invägd i undersökningen. Det finns risk att den kommer att ge utslag.
Slutsatsen är enkel. En tyst Mona Sahlin är en bra Mona Sahlin. 
Stora kriser gör att regeringens partier gynnas. Finansoron är en sådan. Oron ger alltså regeringen ökat stöd. Regeringen har inte skapat något av egen kraft som förklarar de positiva förändingarna i opinionen. 
Det krävs fortfarande ett under för att alliansregeringen ska sitta kvar. 
Undret behöver bara vara lite mindre nu.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar