06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Political Open Source Management del III

Att partierna ska vara transparenta och öppna är lätt att inse. Sedan är det svårare att förverkliga. Det blir förmodligen lite lättare att våga när vi ser hur internet och bloggosfären breder ut sig. Själva ledordet där är inte hemligheter. Det är i stället, dela med dig. Öppenhet i alla led. Det gör något mer än förbättrar klimatet. 

Öppenhet ligger ofta långt från hur många partier uppför sig i praktiken. Det parti som först vågar vända på detta och sätta öppenhet framför idén om hemliga strategier kommer att se kraften i det förra. Vi ser små steg från olika partier för att utforska, men vi saknar det stora klivet. Jag väntar med spänning på att ett parti som gör det. Då kommer att se en tillväxt i det partiet som blir avsevärd. Det kommer att bli svårare att styra, men kommer att få bättre beslut och mer inflytande. 

Ett annat område som kräver mer öppenhet är riksdagens utskott. På samma sätt försöker man inskränka insynen i kommunalpolitiken genom att införa arbets- eller beredningsutskott.
Political Open Source Management står för öppna och offentliga utskott i riksdagen och öppna arbets- och arbetsutskott i alla typer av kommuner (primärkommun, landstingskommun och även kyrkan). 
Genom att ge möjlighet till insyn för alla skapas inga obehagliga överraskningar á la FRA lagen. Dessutom ges möjligheter att medborgare, bloggare och övriga media kan tillföra debatten både åsikter och fakta under hela beslutsprocessen. I FRA fallet hade detta betytt mycket.
I kommunerna ryktas det inte sällan om att det förekommer korruption. Man diskuterar om det är vänskapskorruption eller korruption där pengar är inblandade. En annan typ av korruption är där en politiker lovat någon ett visst beslut. Sedan försöker politikern driva igenom beslutet i det tysta. Genom öppenhet i alla led minskar misstankarna. Det finns ju inget att dölja. Det minskar också frestelsen. Risken att bli påkommen är mycket större.
Tack för inlägg och kommentarer av: farmorgun, lars-erick, Henrik Alexandersson och många fler. 
Är intresserad av mer diskussion om öppenheten i det politiska beslutsfattandet. Kom med fler inlägg. Speciellt intresserad är jag av var socialdemokrater och miljöpartister står här. Ingen med den partitilhörigheten har nämligen kommenterat

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar