07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Upphovsrätt och framåtskridande

Mark Klamberg skriver om fildelningsdebatten i en bloggpost i lördags.

Han ställer frågan om det går att kombinera skydd för upphovsrätten utan att upphovsrättsindustrin ”ges liknande befogenheter som polisen med …. sanktioner och skadestånd”. Klamberg svarar själv att vi konsumenter och brukare måste respektera upphovsrätten och inte bruka material där upphovsrätten kränks. Dessutom måste industrin anpassa sig till ny teknik.
Det är en del av sanningen. Förhållandet att många människor fildelar visar att lagstiftningen är i otakt med människors rättsuppfattning. Det är i sig ett problem. Jag är inte säker på att anpassning som Klamberg föreslår är bästa lösningen i alla lägen. 
Rickard Falkvinge är klar över att det är polisen som ska vara rättsvårdande myndighet och inte industrin. Piratjanne pekar på att ett av problemen är att upphovsrättsindustrin är teknikfientlig. Genom att motsätta sig teknisk utveckling tror man att det ska var möjligt att skörda samma vinster som tidigare. Med den skillnaden att det som en gång var ny teknik, nu är gammal och i många fall föråldrad teknik. Det är en fåfäng kamp som man på sikt kommer att förlora.
Boktryckarkonsten har funnits sedan slutet av  800 talet. Den första boken vi känner till är den kinesiska Diamantsutran från 868. Den moderna västerländska boktryckarkonsten uppfanns av Johann Gutenberg cirka 1440. Upphovsrättslagstiftningen har sina rötter här. Vad som hänt efter Gutenberg har inte påverkat upphovsrättslagstiftningen i någon betydande grad.  Det är här problemet börjar
Upphovsrättslagstiftningen har övergått från att vara legitim och framåtsyftande till att bli ett problem. Den har tillkommit i en tid då dagens teknik inte fanns. Den utgår från tryckpressen och pappret som förmedlare. Lagstiftningen är på många sätt anpassad till att skydda affärsmodeller som fungerade i en annan teknisk kontext. I dag hindrar den både kommersiell och teknisk utveckling. 
Vi ska inte avskaffa upphovsrättslagstiftningen. Däremot ska vi uppdatera den så att den främjar affärsutveckling och konstnärlig kreativitet. På samma sätt måste vi hålla på gränserna frö vad staten ska sköta och vad marknaden ska sköta. När en avtalspart blir polis också uppstår det systemproblem.
Fildelningslagen är inte ett sätt att öka lagligheten. Den kommer att bli en inkörsport till ökad laglöshet. Exemplen från Danmark förskräcker. Där har det skapats en sorts upphovsrättslig utpressningsekonomi. Bevare oss för det.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar