06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Buddisteffekten avtar

Hänt i Värmdö

Jag tänker på Wilhelm Reichs karakteristisk av människor. Han talar om att kroppen visar vilken typ av personlighet man är. Den anala personligheten är den som inte vill släppa så mycket i från sig. Alternativt kan man säga att det är samlaren. När man tittar på vissa moderata ledare i Värmdö ler jag stilla.

I vart fall har diskussionens vågor gått höga om hur nämnderna ska vara sammansatta. Förhandlingarna har förts med oppositionen om spelreglerna. Parallellt med dessa förhandlingar har det skett en sorts politikens tröstätande. En dragkamp om vem som ska ha vilken ordförandepost. 
Intressant är att ”Buddist-effekten” hos näste kommunstyrelseordförande börjar avta. Han är numera inte bara fridfull och tålmodig. Han har inte gjort som Buddha gjorde när en vilsint elefant närmade sig honom. Buddha lyfte då sin högra hand i den gest som brukar kallas ”frihet från fruktan”. I stället höjder Värmdös ledande buddist rösten och bröstar upp sig allt ofta. Han blir förbannad. Jag tror att vi kommer att se mer ilska av denne man när han väl är vald. Den buddistiska smekmånaden är snart över.
Folkpartiet har försökt förbättra sina positioner i den nya nämndorganisationen. Samarbetet med moderaterna är nära. Inte ens toapapper av krepp skiljer dem från moderaterna. De är riktigt nära varandra. 
Man kan ju undra varför. Förmodlingen ligger inte förklaringen i Jan Guillous definifition av vänskap. Om vi har samma fiende är vi vänner. Förmodligen är det mycket enklare än så.
Peters princip är svaret. De två svagaste länkarna bland ordförandena heter båda Peter. Båda har vi skrivit om i tidigare bloggposter. Moderaterna skyddar folkpartiets Peter från petning. 
I utbyte skyddar folkpartiet moderaternas Peter från petning. Tyvärr gagnar det inte Värmdö.
I det långa loppet är det inget plus för vare sig moderater eller folkparti. 
Det som är mest illa är att bäste man inte får lova att vinna. I Jan Björklunds skola skulle dessa båda fått IG. De skulle inte fått fortsätta upp i nästa klass. I värmdöpolitiken är IG inget hinder för att fortsätta. Ibland undrar man om det ibland är motsatsen.
Fördelningen av ordförande och vice ordförandeposter ska följa vissa självklara priniciper för att jag ska stödja den. 
1. Alla alliansens partier ska ha minst en ordförande eller viceordförandepost. 
2. Där moderaterna är ordförande ska mittenpartierna ha viceordförande posten. 
Utan att dessa grundläggande principer är tilgodosedda tror jag det blir svårt att hitta en lösning.
De sorglustiga historien om Ekobacken har fått en lycklig upplösning. 
Tack Yvonne Blombäck, miljöpartiet!
Det är första steget. Nu bör Värmdö skapa ett näringslivskluster för Ekoföretag där. Här finns möjligheter att skapa pågot som kan bli profilskapande och unikt. Kommunens roll böra vara att underlätta och koppla ihop. Företagen ska visa upp sig och det är marknaden som avgör vilka som överlever.
Nu gäller det att se vidare på andra frågor. En av dem är Gustavsbergs utveckling. Den bör grundas i visioner. Olika visioner bör ställas mot varandra.  De olika visionerna bör diskuteras med medborgarna. Ansvaret för presentera visionerna är politikernas

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar