06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fel incitament är farligt för välfärden


Att man får vara försiktig när man skapar incitament är tydligt. 

Efter stödet till bankerna på 700 miljarder dollar anar nu bilföretagen i Detroit morgonluft. 
Vid en hearing i senaten i går krävde de 25 miljarder dollar för att inte gå under. e24.se och New York Times rapporterar.

Enligt de tre cheferna för GM, Ford och Chrysler har inte dåligt ledarskap skapat krisen. I stället skyller man på den ekonomiska krisen och svårigheter för kunderna att få lån.
Det är värt att rekapitulera en smula. 
Under flera år har biljättarna haft stora strukturproblem. Stora sjukförsäkringsåtaganden har varit nära att ta livet av företagen. Brist på kvalitet och felaktig produktmix och höga produktionskostnader är andra orsaker. Detta har pågått under flera år. Ledningarna har inte löst dessa problem. Följaktligen har börsen gång på gång värderat bolagen till konkurspris. Detta är helt rättvist.
När nu stödmiljarderna regnar över bankerna vaknade bilföretagen. Först föreslog man att bilföretagens finansieringsinstitut skulle få bankstöd och den vägen rädda bilföretagen. Det gick inte. Nu kommer man tillbaka. 
Fokus förskjuts i ledningarnas medvetande. Det blir viktigare att söka pengar från staten än att lyckas på marknaden och anpassa strukturen. Det är högst olyckligt.
Under utfrågningen framkom att inte bara GM inte klarar sig året ut. Även Chrylser saknar pengar för driften till årets slut. Visst har marknaden försämrats. Bilförsäljningen har minskat med 14,8% i USA under årets första 10 månader. Oktober månad var extrem med en nedgång på 31,9%. Det löser man inte med statliga lån.
Amerikanska bilföretag producerar inte tillräckligt med miljöbilar och bränslesnåla bilar. Det straffas man för i dag. Det är bra. Det är marknaden som styr. Vi har tidigare kommenterat bilmarknaden i en blogspot på detta tema.
Incitamenten för företagen måste vara att skapa lönsamhet genom att vara skickliga på marknaden. Styrning mot stödekonomier skapar protektionism som skapar ännu mer obalans.
Stödekonomier minskar också förändringstakten. 
Det kanske är dags att låta något av bilföretagen gå i konkurs så att det finns en chans att börja om på marknaden.
Även i Sverige får vi lyssna på ropen om stöd. De är förförande. Tyvärr förstärks de negativa incitamenten genom att staten vill ha med alla banker i det offentliga garantisystemet.
Det borde vara ett fritt val för bankerna att välja vara med eller ej. Sedan är det kunder och affärspartners som får välja. Vill man ha affärsförbindelser med garanti eller utan. Marknadsmekanismen är alltid den mest effektiva.
Det som är riktigt illa här är att staten undergräver marknadens egna garantisystem. Kopplingen mellan risk och vinstmöjlighet försvinner. Staten tar risken och banken tar vinsten. Det fungerar inte i en marknadsekonomi. På sikt skapar det ännu större kriser.
Andra branscher sneglar på systemet. Snart har även vi bilföretag som förklarar hur illa det är. De kommer att gå om de inte får stöd. Deras inte deras fel att…
Det är dags att sätt stopp för de felaktiga incitamenten.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar