06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Försvunnen astronom återfunnen

Den sedan den 24 maj 1543 försvunne Nicolaus Copernicus har nu återfunnits och identifierats rapporterar e24.se.

Copernicus framförde idéen om att solen och inte jorden var centrum i vårt planetsystem. Dessutom ansåg han att jorden var rund och inte platt. 
Bland mycket annat var han matematiker, astronom, jurist, ekonom, strateg, ambassadör och läkare.
Copernicus fick år 1514 uppdraget att undersöka varför den julianska kalendern var felaktigt. Den som gav honom uppdraget var ingen mindre än påven Sixtus IV. Copernicus förstod varför kalendern var felaktig. Enligt kalendern tog det 11 minuter och 14 sekunder längre än vad det gör i verkligheten för jorden att ta på sig runt solen.
Copernicus kunde förklara varför med hjälp av sina astronomiska observationer. Han insåg att om han publicerade detta skulle det strida helt mot den katolska kyrkans tro. Därför avstod han från uppdraget. 
Samma år som sin död publicerades hans stora verk ”De revolutionibus orbium caelestium libri VI. Boken accepterades först av den katolska kyrkan, men förbjöds 1616. Först 1757 eller 1835 släppte den katolska kyrkan förbudet mot boken. Trots förbudet spreds idéerna i boken och påverkade Kepler, Gallilei och Newton.
Kroppens försvinnande har att göra med att de idéer Copernicus presenterade var i strid med den katolska kyrkan. Hans kvarlevor hittades i katedralen i Frobork i Polen.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar