07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Gammal man gör så gått han kan

Bo Rothstein går till storms mot bloggosfären i ett antal artiklar i GP och SvD.

Han framför tesen att bloggosfären är en ”kloakbrunn för diskussion”. I nästa andetag anser han att tilltalstonen är för grov. Han använder ett ganska grovt uttryck. Sedan är han förvånad över att människor använder ett grovt språkbruk mot honom. Kanske vore det klädsamt att titta på orsak och verkan.
Rothsteins resonemang är skrämmande. Den respons han fått på sina illa underbyggda uttalande tas till intäkt för att hans hypotes är bekräftad. Människor med ett ganska normalt logiskt tänkande skulle kalla responsen han fått för adekvat kausual. Den bevisar inte på något sätt hans hypotes om bloggosfären. 
Demokratins problem i dag är att allt för få är delaktiga i det offentliga samtalet. Allt för få är delaktiga i demokratin. Bloggosfären sänker tröskeln för vilka som kan vara med. Det är bra.
Att tilltalet blivit grövre har inte så mycket att göra med mediet bloggen. Där kan man hitta andra orsaker. Ett sämre ordförråd hos dem som debatterar är en förklaring. En annan är att det krävs ett start uttryck för att höras i det offentliga samtalet.
För Rothsteins del är nog den mest sannolika orsaken till hans utbrott att han är för gammal. Han har inte följt med i tiden. Media är mer än en papperstidning, några tidskrifter och böcker.
Media distribueras framförallt elektroniskt i dag. Det skapar nya företeelser. 
Rothstein gör som de äldre i alla tider har gjort. Han förkastar det nya uttrcyken. Det är synd att den mentala flexibiliteten hos professorn börjar avta. Genom det blir han lite mindre levande. Det är synd.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar