06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hemlig del av Värmdö funnen

Hänt i Värmdö

Värmdö har styrts av en Allians. Den har styrts av moderater. Dessa moderater har ofta kallats de fyras gäng
Begreppet de fyras gäng uppstod efter Maos död 1976.  Man ville hitta ansvariga för för det politiska och ekonomiska kaos som gällde under kulturrevolutionen.
I Värmdö har motsvarigheten till Mao, kommunstyrelsens ordförande Jonas Nilsson avgått.
Nu försöker man hitta de ansvariga för felstegen under de första två åren av Alliansstyret.
De kvarvarande ansvariga går under namnet de fyras gäng.

Näste man i tur att degraderas är fullmäktiges ordförande Per Naess. Han har varit moderaternas politiske sekreterare och ”spin doctor”. Poster i olika styrelser och nämnder har regnat över honom som ordnar över en politbyråmedlem i gamla Sovjetunionen. 
Han ersätts nu av Johan Hedberg som politisk sekreterare.
En annan sak som förbryllat med Per Naess är var han bor. Hans hustru bor på Kungsholmen. Närmare bestämt på Bergsgatan 27. Enligt samstämmiga vittnesmål tillbringar även Per Naess sin huvudsakliga nattvila där. 

Då inställer sig frågan var Kungsholmen ligger? Om man ska få ekvationen att gå ihop ligger den inom Värmdö kommun. Enligt kommunallagen måste man nämligen vara folkbokförd i samma kommun som man är ordförande i fullmäktige. Sannolikt har kommunen inrättat en sorts besittning i Stockholms stad. Förebilden lär vara Goscinny och Uderzos lilla by i det ockuperade norra Gallien. Asterix och hans vänner bor där. Värmdö har i all hemlighet ockuperat Kungsholmen.
Per Naess har av moderaterna framställts som mannen med den magiska trolldrycken, Miraculix. Under senare tid har hans trolldryck beskrivits som allt mera besk. Numera är det flera ledande moderater som öppet talar om Naess som en belastning. Dessutom fungerar inte trolldrycken längre.
Om Naess påstående stämmer om att Kungsholmen verkligen ligger i Värmdö öppnar detta nya möjligheter. Bland annat kan man då förlägga ett nytt gymnasium hit som både ligger i stan och på Värmdö. Detta inser alla och envar att det är genialt. Så avfärda inte Naess idéer. Om han har rätt har alla Värmdöbor mycket att vinna på det.
Det kan finns en annan förklaring till problemet. 
Det kan vara så att Per har snackat med en sannolik släkting. Denne man skulle vara professorn och filosofen Arne Naess
Släktingen Naess har varit förespråkare för att allt liv på jorden har rätt till självutveckling och självförverkligande. Då ska inte en sådana futtilitet som bostadsorten stå i vägen för Pers personliga utveckling. Vi är ju alla världsmedborgare trots allt. 
Klart att Per måste få vara fullmäktiges ordförande. Ingen bostadsort i världen ska få stå i vägen för det.
Själv har han avvisat frågor om Kungsholmen verkligen ligger i Värmdö, med orden dumheter eller näsvis fråga. 
För det är väl inte så illa att Per Naess ljugit bara för att få dryga 300.000 kronor per år i politiska arvoden som han annars aldrig skulle ha rätt till?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar