06132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Inte en ny Saida i alla fall

Hänt i Värmdö
Jag läser gårdagens NackaVärmdöPosten om VA-anslutningarna. Min första tanke är att nu får spågumman Saida konkurrens av ingen mindre än ordföranden i samhällstekniska nämnden, Peter Frej. 

Sedan blir det självklara klart även för mig. Referensen till de första signalerna om finanskris i våras presenteras av Frej i slutet av november. Peter Frej säger det i går. På grund av ”finanskrisen, som började märkas i våras” klarar vi inte anslutningsmålet. Han sa det inte förra året. Troligen är han inget orakel i alla fall.

Jag vill inte utesluta möjligheten att Värmdö har sin egen variant på Göran Perssons konjunkturbarometer. Den där han pratade med statyerna på innergården i det Sagerska palatset.  I Värmdö skulle det motsvaras av att Peter Frej, som är ICA-handlare skulle gå till kyldisken och diskutera konjunkturläget med ekomjölkförpackningarna. 
Mest sannolikt är dock hela diskussionen en efterhandskonstruktion. Ja, jag vet att minnet inte fungerar som en kamera. Jag vet att det fortlöpande konstruerar och omkonstruerar. För mig finns det dock en, om än grå zon. Den där övergår minnet från att vara minne till att bli en ren fantasi. Det har skett vid flera tillfällen i Peter Frejs fall.
Ansvaret för att det kommer att anslutas 100 hushåll i stället för cirka 350 i år är Peter Frejs. Han har brustit i sitt ledarskap. Han har brustit i att se till så att det samhällstekniska kontoret har fått prioriteringar och direktiv som gör att utbyggnadstakten är just 350 hushåll. Genom att takten är för låg skapas kortsiktigt negativa effekter i Värmdö kommuns budget. De får kommunens skattebetalare ta ansvar för.
Undanflykter är dåligt ledarskap. Det visar Peter Frej återigen exempel på. Han är ansvarig och han måste signalera att det krävs resurser för att nå målen i tid. Det duger inte att konstatera att man misslyckats när 11/12 av året har gått. 
Det är dags att lämna över ledarskapet i samhällstekniska nämnden till någon som är mogen att axla ansvaret. Första möjligheten erbjuds på kommunfullmäktiegemötet i december i år.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar