07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Konkurrensutsätt postbefordran

Hänt i Värmdö

Det börjar bli hög tid att konkurrensutsätta posthanteringen i Värmdö kommun. Detta står klart för mig efter att ha läst en artikel i NackaVärmdöPosten. Mitt tidigare förslag om krisgrupp kring posthanteringen inom kommunen har det inte blivit något av. 

Den här gången gäller det en intresseanmälan om två tomter till fortifikationsverket. Den har fortfarande inte kommit fram. I detta fall betyder verkligen ett brev mycket. Om inte brevet kommer fram i tid kanske någon annan köper.

Att posthanteringen inom kommunen är ett problem visste vi redan tidigare. Brev internt befordrade i kommunen tar månader för att nå sin adressat. 
Den politiska laddningen av innehållet kan i vissa fall avgöra tiden för postbefordran. Genom en enkel formel kan befordringstiden räknas ut. Postbefordrans längd vad gäller Värmdö kommun är proportionell till innehållets politiska laddning. Graden av stöd till moderaternas idéer är omvänt proportionell till befordringstidens längd. 
Brev mellan kommunen och fortifikationsverket tar erfarenhetsmässigt lång tid att befordra. 

Kvaliteten på postbefordran inom Värmdö kommun är problematisk. Ett sätt att lösa problemet kan vara att konkurrensutsätta posttjänsterna till, från och inom kommunen. Olika aktörer måste erbjudas att lämna offerter. Anbudsförfrågan kan med fördel delas upp i två delar, en internt inom kommunen och en extern. Varför inte undersöka om det finns aktörer inom den sociala ekonomin kan sköta postbefordran intern. Den beramade stödenheten inom skolsidan kan också vara en aktör inom kommunen.
Som jag ser det bör även miljöaspekterna penetreras noga. Brevduvor är ett miljövänligt alternativ som bör utredas. Kommunhuset är redan på många sätt ett duvslag som höken besöker då och då. Så varför inte.
De kulturhistoriska aspekterna ska heller inte förringas. Alternativet med optiska telegrafer är därför värt att närmare studera. 
För det kan väl ändå inte vara så att medarbetare och/eller politiker i kommunen underlåter att effektuera fattade beslut. Då uppkommer ju frågan om det skett med uppsåt eller av inkompetens. Den frågan vill ju ingen ha.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar