06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Veckan som gick i Värmdöpolitiken

Hänt i Värmdö

Efter en första halvlek av konfrontation till varje pris har nu pendeln svängt åt mera samarbete. Därför ska Alliansen öka antalet ledamöter i de politiska nämnderna. Mottot är att alla (partier) ska vara med. Det är bra.
Å andra sidan minskas antalet nämnder. Skälet till detta är att alla aktiviteter som har med barn och ungdom slås samman. Orsaken till detta är att skapa mer överblick. En nämnd från förskola till och med gymnasium. På ytan finns mycket tilltalande. När man granskar förslaget lite närmare blir jag orolig. På pappret gäller det 13 ledamöter och 13 ersättare. Det blir 26 kontaktpunkter för medborgarna. I dag är det 33 ledamöter och 33 ersättare i 3 nämnder totalt. Antalet kontaktpunkter för medborgarna minskar till en dryg tredjedel. Det är inte bra. 
Förmodligen kommer sammanträdestiden gå ned till någonstans mellan 35 och 40%. Den politiska genomlysningen kommer därför att bli mycket sämre. Det är inte bra.
Sist och slutligen är frågan: vem kommer att sitta i nämnden? 
Vem kommer att leda nämnden?
Det kommer att bli avgörande för om nämnden blir flipp eller flopp. 
Även om principen är fel.
Fler kontaktpunkter och stark politisk genomlysning har ett mycket stort egenvärde.
Just vem som kommer att sitta var, verkar var fokus i Värmdöalliansen. Oproportionerligt mycket tid går åt till att försvara sin position och sina ersättningar. Kampen om taburetter och ersättningar pågår för fullt. Kompetensdiskussionen kommer i andra hand. När jag använder ordet kompetens menar jag inte att den kommer av att någon tillhör ett visst parti. 
Tre personer som inte motsvarat förväntningarna i sina uppdrag är: Peter Frej, i samhällstekniska nämnden, Peter Bondesson, i grundskolenämnden och Per Neass, som ordförande i fullmäktige. Det borde vara dags för dessa herrar att släppa fram andra krafter.
Sedan är det viktigt att inte helt slukas av stolleken. Det är trots allt de politiska visionerna som är det centrala.
I veckan har Värdmöalliansen sänkt blicken igen. Industriområdet Ekobacken ska inte framförallt vara till för ekoföretag. Det ska överlåtas till byggföretaget JM att avgöra. Hoppsan!
Annika Andersson har beskrivet tankarna bakom ekobacken på ett bra sätt i en blogpost.
Trots kvasiintellektuella resonemang om att det är svårt att definiera vad ett ekoföretag är bilden klar. I grunden ligger en konflikt om kommunen ska utnyttja sitt planmonopol eller ej. Genom att inte sätta krav på byggherrar och markägare urholkar man planmonopolet. Detta har skett vid flera tillfällen. Det har i många av de fallet varit olyckligt.
Värmdö behöver en profilering som näringslivskommun. För det krävs det att kommunen använder sig av den möjligheter som lagstiftningen ger.
Det känns inte kul att vara centerpartist i dag. 
Jag hade sett fram mot en förverkligad vision om en ekobacke.  

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar