07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ärlig, rak och tydlig

Hänt i Värmdö

Annika Andersson, tidigare, ordförande inom utbildningsområdet, svarar på min tidigare bloggpost om den nuvarande ordföranden i grundskolenämnden, Peter Bondesson. Svaret finner du här.

Tack för ditt svar Annika!
Annika gör en distinktion mellan ”att inte överpröva andra partiers beslut kring vilka representanter som väljs” å ena sidan och att diskutera vilken politik man för å andra sidan.
Därigenom undviker hon att diskutera det problematiska i sammanhanget. 
I ordföranderollens natur ligger två huvudkomponenter, dels att presentera förslag, dels att säkerställa ett genomförande ( av uppdrag och politik). Ordförandeuppdraget är större än att bara genomföra den egna politiken. En del är förvisso att genomföra den politik man presenterat. 
Här kan man till exempel problematisera frågor om processer och kvalitet.
Frågan om ledarskapet är däremot större. Ordföranden utövar ett ledarskap på många områden. Det ledarskapet ska bland annat resultera i tydliga direktiv till tjänstemän som ska utföra dessa.
Det är centralt är att ta ledarskapet gentemot tjänstemännen. Ordföranden  genom nämnden ger ramarna och inte tvärt om. 
Socialdemokratin har historiskt haft synpunkter på ledarskap. Under perioden  den 8 oktober 1976 – 7 mars 1978 var Per Ahlmark vice statsminister. Under samma period var Thorbjörn Fälldin statsminister. Olof Palme fällde då följande yttrande om Fälldins ledarskap.
Han talade om ”en vice statsminister och en ovice statsminister”. 
Palme kritiserade Fälldins ledarskap och kompetens utan att kritisera centerns nominering av honom.
Min kritik mot många ledande politiker i Värmdö kommun är att de har omfattande och kritiska synpunkter på Peter Bondessons ledarskap och kompetens för att utföra sitt uppdrag.
Det framför man inte direkt till Bondesson. De framförs i sammanhang där Bondesson inte är närvarande. Det var detta som jag syftade på med orden att inte vara ”rak och ärlig”.
Att föra ett resonemang om ledarskap och kompetens är inte att överpröva ett politiskt partis val av representant. Det är att ta ansvar för en verksamhet och ärligt kvalitetsgranska en politiker och de resultat han skapat.
Annika, du är politiskt korrekt. Jag önskar att du kan vara ännu tydligare så att det blir ännu mer av levande och viktig dialog.
Det hedrar dig också att du sätter  en positivstandard för uppförandet i de politiska offentliga rummen. Tyvärr gör ju inte alla ledande tjänstemän i kommunen det. Här borde de ta efter dig.
Samtidigt undviker du att vara tydlig i att reflektera över ledarskap, kompetens och dess effekter för en mycket viktig verksamhet.
Tack för att du tog dig tid att reflektera!

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar