07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ask golvar Kafka

Beatrice Ask har genom utformningen av IPRED lagen skapat ett cirkelresonemang.

Rick Falkvinge jämför ”hennes lag” med Kafka. 
Kafka är enligt Falkvinge en som en optimist. Jag skulle vilja säga att Kafkas värld är, greppbar, klar och tydlig när man jämför den med Beatrice Asks.
Något att tänka på Beatrice Ask
Frans Kafka, 1883-1924, han ansåg världen absurd och ogripbar.
Människan beskrivs som i en labyrint som den inte kan komma ut ur.
Han har skrivit tre romaner, Processen (1925), Slottet (1926) och Den försvunne (1927). Ingen av dem var fullbordade vid hans död. Man får hoppas att samma sak gäller Beatrice Asks två lagar om FRA och IPRED röner samma öde.
Fråga: Vad är värre Kafka?
Svar: Ask
Nu har vi förklaringen till vad livet som i en liten Ask innebär.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar