06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Beatrice Ask: bekämpa bloggofilin

Romarna har på många sätt skapat basen för vår lagstiftning. 

De har också skapat en filosofisk grund för många av våra moderna lagar. Hur fritt kan en människa förfoga över sin arbetskraft och frukterna av denna? Ska det vara möjligt att pantsätta min arbetskraft för att kunna ta upp ett lån? Romarna tyckte det och införde vad man kallade ”personalhypoteket”. Det var ett sätt att använda sin egen arbetsförmåga som säkerhet för ett lån. I dag skulle nog de flesta av oss kalla det för barbari att ha den möjligheten.

IPRED debatten handlar i liten utsträckning om gränserna för skyddet av de produkter och tjänster som kroppskraften och intellektet skapar. Ju mer oberoende man ser individen från kollektivet dess större anspråk kan man göra den skyddade zonen. Debatten borde ha handlat om de grundläggande idéerna bakom upphovsrätten. I stället har debatten blivit en fråga om teknikaliteter i stor utsträckning.
Skapande och utveckling i samhället är i dag allt mer en produkt av interaktivitet. Därför är det viktigt att det sätts gränser för hur långt en intellektuell rättighet kan sträcka sig i tid. Vad gäller patenträtten har man satt denna gräns vid cirka 20 år. Därefter anser man att det finns ett samhälleligt intresse av att patenthavarens monopol försvinner.
Varför ska upphovsrätten sträcka sig längre i tiden än ett patent? Varför ska upphovsrätten överleva upphovsmannen? 
Jag kan inte se att det finns några hållbara rättsfilosofiska argument för detta. 
Internet och bloggosfären har satt de rättsfilosofiska argumenten på sin spets. Förändrings- och utvecklingstakten har ökat genom dessa distributionsmetoder. Trots detta är det få som diskuterar om dessa distributionsmetoder ska förändra synen på hur länge en upphovsrätt ska gälla. 
Interaktiviteten kan i vissa fall ha förädlat en upphovsrättsskyddad produkt eller tjänst till oigenkännlighet på några timmar. Trots detta gäller den under mycket lång tid. Hittills har  inte  effekterna av interaktiviteten påverkat lagstiftningen. Man har mer sett internet som ett besvärande fenomen för att upprätthålla den allmänna ordningen.
Så som det är i dag bör man sträva efter att skydda uppfinningar genom upphovsrätt. Om man kan skapa en upphovsrätt i stället för en patenträtt skapas ett mycket bättre rättsläge för upphovsmannen. Är detta rimligt? Personligen tycker jag inte det.
Den andra aspekten har att göra med hur man får behandla och förmedla upphovsrättsskyddat material. Ska vi ha en dynamisk eller statisk syn på hanteringen av upphovsrättsskyddat material. Lagstiftningen av i dag har en strikt och statisk syn på upphovsrätten.
Gränserna för upphovsrätten måste bli snävare både vad gäller brukande och tidsmässig utsträckning. Skälet till detta är naturligtvis att distributionskanalerna blivit så mycket mer effektiva. 
Förändringarna genom internet gör att det utvecklats en form av bloggofili. Exempel på detta är till exempel nedladdning och fildelning. Denna ska bekämpas med IPRED lagen.
Tyvärr har det inte förts en idédebatt om gränserna för upphovsrätten.
Det skadar upphovsrätten. Det är dags att starta idédebatten nu.
Därefter bör vi ser vilka upphovsrätts lagar vi bör ha.
Gammelmedia: Svd, Aftonbladet

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar