06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bondessson backar

Hänt i Värmdö
Enligt uppgifter från vanligen välunderrättat håll har nu ordföranden i grundskolnämnden tänkt om. Kvalitetsproblemen i Brunns skola att behandlas på nästa sammanträde.
Det är bra. Det är ett första steg. Nu återstår åtgärder och inte bara dsikussion.
Sammanträdet är den 10 december. 
Du som är intresserad av hur våra politiker sköter kvalitetskontrollen kan besöka sammanträdet. Exakta detaljer finner du på kommunens hemsida.
Andra bloggar: Annika Andersson

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar