07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Carnegie: Förtroende eller ej för vd?

Man undrar hur staten tänker om ledningen på Carnegie.

När finansinspektionen gav Carnegie tillbaka banken sitt tillstånd angav man bland annat följande orsak: ”Riksgäldens ingripande har samma effekt som en återkallelse, nämligen att verksamheten tas över av någon från nuvarande ledning oberoende aktör”.
Finansinspektionen hade inte något förtroenden för ledningens omdöme. 
Därför fick styrelsen fick avgå. Vd däremot får sitta kvar.
Mikael Ericsson tillträdde som vd och koncernchef för Carnegie i början av juli 2008. 
Den 18 juli presenterar han resultatet för årets 6 första månader. Då meddelar han att resultatet efter skatt var 211 miljoner kronor. Den 9 juli då Ericsson är tupp på höstacken medverkar och godkänner han till att Carnegie gör en terminsaffär så att krediten till Mats O. Sundqvist minskade från 610 miljoner till 336 miljoner kronor, fiktivt. Den tillåtna nivån var 380 miljoner kronor.
Finansinspektionen har underkänt transaktionen och menar att den är en skentransaktion.
Under sommaren fanns möjligheter att realisera panten. Ledningen avstod från att handla. Detta är motsatsen till vad Carnegie tidigare har gjort. Man har tvångsförsålt aktier, osentimentalt och effektivt. Det hade räddat banken. Därför har Carnegie tidigare under 10 år haft marginella kreditförluster. Ericsson lade om strategin. Resultaten blev katastrofala.
I stället hoppas ledningen med Mikael Ericsson i spetsen på bättre tider.
Ledningen i Carnegie bestående av styrelseordförande Anders Fällman och vdn Mikael Ericsson skrev under det famösa pantavtalet med Riksgälden.
Fällman och Ericsson pantsätter alla tillgångar i det börsnoterade bolaget Carnegie. Det får man inte. Det krävs en bolagsstämma för att göra en sådan disposition. Både styrelseordförande och vd, koncernchef har överträtt sin befogenheter. De är sannolikt personligen betalningsansvariga för detta.
Enligt punkt 3.4 i avtalet ges Riksgälden en fullmakt att göra vad man vill med panten. 
Även denna punkt är tveksam ur laglig synvinkel.
Enligt punkt 6.1 i avtalet har Riksgälden rätt att realisera panten ”på sådant vis och enligt sådana villkor som Riksgälden bestämmer”. Denna punkt i avtalet är mycket diskutabel. Är den överhuvudtaget lagligt giltig. Det kommer att försörja många advokater under under de kommande åren.
En av dem som skrivit under detta tveksamma avtal sitter fortfarande som chef för Carnegie.

Finansinspektionen talar i sitt beslut om att återkalla tillståndet om att nyemissionen som presenterades av ledning och finansiärer var för osäker. Anledningen var att man inte kunde var helt säker på att emissionen skulle gå igenom på en framtida bolagsstämma. I efterhand kan man säga att det var förvånande att finansiärerna inte ställde någon garanti fram till bolagsstämman. då hade en stor del av osäkerheten försvunnit. Carenegie hade fått behålla sitt tillstånd.
Detta borde ledningen tagit ansvar för och tänkt på.
Staten har städat i korridorerna på Carnegie. När kommer man att göra städningen klar?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar