05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Darwinismen tar död på IPRED så småningom

Per Gudmundsson säger i dag i Svd att youtubiana på ledarbloggen är en medveten flirt med läsarna. På frågan om detta inte är stöld säger han ”alla skribenter lånar ideer då och då”.

Ja så är det. 
Gudmundsson har en dynamisk inställning till upphovsrätten. Han förstår hur skapande går till. I skärningspunkten mellan att publicera och ta del av det som redan skapas föds kreativiteten. Där skapas det något nytt. Mindpark pekar på vad som håller på att hända inom mediabranschen.
Motsatsen är de som vill bygga murar kring skapande. Där ser man inte att skapande är samskapande. Här finns IPRED lagens anhängare och fildelningsmotståndarna.
En del av motståndarna är säkert personlig osäkra på om de har kvar kraften att skapa. I stället för att se skapandets utmaning och process önskar de stagnation. De önskar säkerhet och trygghet. Ropen på hjälp kallas allt för långt gående upphovsrätt.
IPRED lagen är föråldrad redan när den blir lagtext. Det finns redan möjligheter att undvika att hamna i lagens garn. Är det kriminalitet eller är det kreativitet?
En ökad andel kreativt material som blir allmänt tillgängligt och fritt skapar mervärden. Både för dem som skapar förlagorna och för dem som skapar nytt utifrån förlagorna. I själva den processen skapas nya affärsmodeller.
Bland de mest militanta förespråkarna för en statisk syn på upphovsrätt ser vi förlagsbranschen. Genom att söka maximera värdet på de upphovsrätter man har i dag hoppas man skapa intäktsmaximering. Sanningen är att genom detta fokus på det man har i dag, det som skapats i historien får man inte del av potentialen. Den ligger i dag och i morgon.
Framtiden hänger intimt samman med nya affärsmodeller som inser att distribution av kreativt material är mer än cdn och finfördelade timmerstockar.
Ingen kunde för tre år sedan ana att USAs mest lästa politiska blogg skulle ha ha 21 eller 22 miljoner unika besökare på en vecka. Bloggen heter Huffington Post. 
Dinosaurerna dog förmodlingen inte ut från en dag till en annan. Det tog en viss tid. I historiens ljus en väldigt kort tid. Det är något som man ser först i efterhand. 
Elektronisk distribution är morgondagen. Det är den nya livsformen. Den håller på att sakta men säkert utkonkurrera pappret och cdn. Det saknas pusselbitar för att processen ska bli fullständig. De kommer att skapas. En ny struktur bygger sig själv. 
Döden för papperstidningen och boken bygger på tanken om en struktur som påminner om den som är. Att tänka helt utan förebild går nästan inte. Förändring och skapande är en sorts evolution. Den finns en sorts mediamarknadens Darwinism. Den är rå och brutal. Den ger livsrum till det nya. 
Livskraften ligger i distribution som kräver lägre trösklar och som är mer effektiva. Det är lätt att inse att omvägen om en oljekälla, ett stålverk och en tall kräver mer energi än en elektrisk impuls. Resultatet blir i båda fall bokstäver som formar ett budskap.
IPRED lagen främjar slöseri och hindrar nytt.
Vi behöver inte den och dess föråldrade tänkande.
Vi behöver ett dynamiskt sätt på utveckling och upphovsrätt

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar