06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

El-Alamein och IPRED

Rick Falkvinge från piratpartiet jublar över framgångarna för piratpartiet, i en bloggpost.

Svenska Dagbladet refererar i en artikel. 
Politiska bedömare säger att piratpartiet har möjlighet att få 100.000 röster i EU valet nästa år. Som jämförelse kan nämnas att partiet fick 35.000 röster i riksdagsvalet. 
Om vi spolar tillbaka bandet var förra valet det försa valet där bloggosfären spelde någon roll. Liberala bloggare eller personer som var stödda av bloggosfären kryssades in.
 Vad var kriterierna för att just dessa personer blev inkryssade? I mångt och mycket var det deras syn på yttranderätt, tryckfrihet och medborgerliga fri och rättigheter i stort.
I dag kan vi se att besvikelsen på dessa är stor. Många av dessa ledamöter förstärkte inte rättigheterna. De har medverkat till en urholkning av dem. Sedan spelar den mindre roll att det gjorts under galjen. Väljarna kommer säkert att rösta med fötterna i nästa val.
Det kommer att behövas nya liberala kandidater som står fast trots starkt tryck. Här måste den etablerade liberalismen inom centern och folkpartiet göra sitt jobb.
Vilket är alternativet? 
Piratpartiet framstår som många som en garant för medborgerliga fri och rättigheter. Man har kunskap och kompetens om teknisk utveckling och dess konsekvenser för samhället. Partiet sätter detta i ett liberalt sammanhang. Det har inte allianspartierna lyckats med. Därför finns det ett utrymme för dem opinionsmässigt.Piratpartiet är inte ett liberalt parti. Däremot driver man liberala frågor.
Nej till IPRED och nej till FRA är liberalismens el-Alamein. 
Jag hoppas vi kan anspela på vad Churchill sa efter slaget, den 23 oktober 1942 där Montgomery besegrade Rommel. 
Före IPRED lagens stoppande hade vi inga vinster efter hade vi inga förluster.
En intressant observation är att man ser partiet som en folkrörelse. En folkrörelse som tar upp vår tids stora fråga: medborgerliga fri- och rättigheter. Det är inte bara frågor för tredje världen. Den är frågor för oss Svenskar. Vilket samhälle vill vi egentligen ha?
Som Erik Laakso säger måste vi värna rättsstaten. Piratpartiet är en väckarklocka för Alliansens liberaler. Nu gäller det att visa att förhoppningarna om ett öppnare samhälle inte kom på skam och sveks.
Före IPRED lagens stoppande hade vi inga vinster efter inga förluster.
Det är dags mobilisera alla liberaler för det.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar