06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En bra analys kräver konsekventa handlingar

Carl Bildt skriver om internet i Aftonbladet.

Analysen Carl Bildt gör om medborgerliga fri och rättigheter delar jag. 
Kampen om rätten att fritt sprida och ta del av information, framförallt via internet är central. Möjligheten till den rätten kommer att skilja rättsstater från totalitära regimer. Tyvärr närmar sig EU ett totalitärt förhållningssätt på information via internet. FRA lagen och IPRED lagstiftningen är båda lagar i en totalitär riktning.
Carl Bild är beredd att slåss för dessa rättigheter i andra länder. Det är bra.
Rätten till internet är närmast att betrakta som mänsklig rättighet. Det är bra att en ledande politiker som Carl Bildt formulerar det klart och tydligt.
För att bli trovärdig måsta Carl Bildt börja på hemmaplan, i Sverige, i Riksdagen, i det egna partiet och i regeringen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar