06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fredrik "isflaket" Reinfeldt

Aftonbladet rapporterar om en av statsminister Fredrik Reinfeldts dolda sidor, städning.

Sifo har kommit fram till att mer än var femte svensk kan tänka sig rösta på Piratpartiet. Kalkylen är följande: 7% kan ”klart” tänka sig rösta på partiet och 14% ”kanske”. Det blir totalt 21%. Svenska Dagbladet rapporterar att piratpartiet är hoppfullt inför EU-valet. 
Nu lackar det mot jul och EU-valet står för dörren om ungefär 6 månader. Från nästan ingenting dyker Piratpartiet upp som ett potentiellt parti med ledamöter i EU-parlamentet. 
Vi såg det i förra valet, med Junilistan. 
Tröskeln för att komma in i parlamentet ligger någonstans kring 100.000 röster. Den gången tog det nya partiet väljarna med storm. Kanske var man missnöjesväljarnas alternativ.
Antingen kan vi se Piratpartiets framväxt som ett isolerat fenomen eller också kan vi se det som en konsekvens av något. Jag tänker inte här diskutera partiet som sådant, vilket är värt en analys i sig. Min utgångspunkt är i stället statsministerns ledarskap.
Fredrik Reinfeldts ledarskap skiljer sig från Göran Persson i många avseenden. Ett av dem är hur synlig han är. Göran Persson hade en stor öppen yta mot folket. Där ingick många komponenter som inte var speciellt positiva och publikfrämjande. 
Reinfeldt är raka motsatsen. Om mannen skulle ges ett smeknamn är det isfalket. Inte utifrån en lyteskomisk utgångpunkt. Då skulle man säga att båda är polerade i toppen. 
Nej, 9/10 delar av Reinfeldt och isfalket ser vi inte. De ligger under ytan. 
Den ledarstilen fungerade när Reinfeldt hade ett stort förtroendekapital. 
Direkt efter valet var det oproblematiskt. Det fanns en tillit till att det fanns under ytan var bra. Med FRA-lagen, IRED-lagen och datalagringslagen är det förtroendet starkt naggat i kanten. Det är inte längre säkert att det som finns under ytan är något väljarna gillar.
Medborgerliga fri- och rättigheter har varit en borgerlig paradgren. Framförallt en liberal paradgren. Alliansregeringen har på detta område gett upphov till besvikelser. 
Var Fredrik Reinfeldt står i dessa frågor vet egentligen igen. Statsministern har ingen tydlig deklarerad åsikt i borgerlighetens och liberalismens paradgren. Det skapar oro. I bloggosfären har man noterat effekterna av den lagstiftning som Alliansregeringen lagt fram. 
Liberala väljare vill veta vad som finns under ytan hos Fredrik ”Isflaket” Reinfeldt när det gäller medborgerliga fri och rättigheter. Utan ett klargörande kommer Reinfeldt själv att vara den som skapar ett starkt Piratparti. 
Med 9/10 delar under ytan kan man faktiskt undra. 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar