07222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

IPRED återinför stupstocken

Regeringen har nu lagt fram IPRED lagen.

En viktig del av lagen kommer till genom att man ändrar i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729)
En lydelse har skapats i § 53. Det är bland annat i de nya underpunkterna §53b -§53h. Där kommer en viktig del av striden att stå. 
Det är viktigt att alla och envar sätter sig in i vilket samhälle vi skapar genom denna lag.
Jag har gjort några reflektioner om § 53.
I paragraf §53b inför regeringen möjlighet att lagföra någon när det gäller ”fråga om försök” eller ”förbereder intrång”.
Detta är en betydande utvidgning av upphovsrätten. 
Alla och envar inser att det kommer att uppstå gränsdragningsproblem. Så som det är nu krävs ett fullbordat brott. Nu blir det olagligt att försöka och förbereda sig.
Om jag gör en parodi på Arn-filmen skulle det av upphovsrättsinnehavaren kunna uppfattas som försök till intrång. 
I vart fall hindras den kreativa utvecklingen bara genom denna utvidgning.
Enligt § 53c räcker det att upphovsrättsinnehavaren visar ”sannolika skäl” för att någon gjort intrång för att man ska få tillgång till IP numret.
Enligt underpunkten 1 i denna paragraf kan upphovsrättsinnehvararen få tillgång till IP numret till den som medverkar till ”brottet”. Även här talar vi om att lagen är otydlig. Den öppnar möjligheter till till att en stor mängd aktörers identitet kan efterforskas. 
Innan en praxis är fastlagd finns det risker för ett rent vilda västern.
Förutsättningen för att IP numret ska kunna efterforskas är det skett i kommersiell skala. Även här kommer det att ta tid innan praxis kommer att fastställa vad det innebär i praktiken.
Som vanligt ska man upphovsrättsinnehavaren kunna få ut uppgifterna till någon som försöker göra en upphovsrättsintrång som är i ”kommersiell skala” och den som medverkar till detta försök. De som vågar göra någonting nu vet jag inte om den är född.
I § 53d införs vissa mindre begränsningar i upphovsrättsinnehvararens rättigheter.
I § 53 f sägs det att den som en har fått sitt IP nummer utlämnat av till exempel ett webhotell eller en nätleverantör ska få veta det tidigast en månad efter det att upphovsrättsinnehavaren fick uppgiften. Redan här skapas ett underläge för den enskilde.
Lika rätt inför lagen avskaffas här. Det är illa.
 
I § 53g inskränker man den enskildes rättigheter enligt personuppgiftslagen.
Vilka konsekvenser det får i praktiken kräver en längre utredning.
I §53h återinförs stupstocken. Den som har begått detta ”brott”eller som medverkat till ”brottet” ska bekosta information om domen i målet. Detta gäller även vid försökt till upphovsrättsbrott. Medeltidens stupstock ska uppenbarligen återinföras.
Detta är skrämmande läsning. 
Det som står i lagtexten är inte förenligt med en rättsstat.
 
Gammelmedia: Svd, Aftonbladet

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar